Zuid-Hollands Landschap doet dringende oproep voor meer natuur

Zuid-Hollands Landschap doet dringende oproep voor meer natuur

6 november 2021 0 Door Nieuws Online

‘Wensboom’ met 20.000 steunbetuigingen overhandigd aan gedeputeerde

Een gezonde en groene omgeving: zowel de provincie als het Zuid-Hollands Landschap vinden dit van onschatbare waarde. Het is bovendien een grote wens van veel inwoners van Zuid-Holland. Een oproep van het Zuid-Hollands Landschap om een steunbetuiging te tekenen voor meer beschermde natuur is in een paar weken tijd ruim 20.000 keer getekend. Vanmorgen heeft directeur Michiel Houtzagers deze steunbetuigingen in de vorm van een ‘wensboom’ overhandigd aan Berend Potjer, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. “Het Zuid-Hollands Landschap heeft zich jaren geleden al tot doel gesteld om ten minste 10% beschermde natuur in onze provincie te realiseren. Daar willen we de komende jaren met de steun van deze ondertekenaars, de provincie en onze partnerorganisaties hard aan werken”, aldus Houtzagers.

Van alle provincies heeft Zuid-Holland het minste groen per inwoner en de zorgen rond natuur en landschap zijn er het grootst. De stikstofuitstoot is bijvoorbeeld ongekend hoog, en het gaat slecht met insecten en weidevogels. Het is dus hoog tijd voor verandering. Niet door gebieden af te sluiten voor bezoekers, maar door meer natuur te creëren. Door gebieden met elkaar te verbinden kunnen vogels, planten en dieren zich verspreiden én kunnen meer mensen de gezonde buitenlucht opzoeken om te ontspannen of actief te bewegen.

Ambitie: 10% beschermde natuur
Op dit moment beschikt Zuid-Holland over nog geen 8% beschermde natuur – ter vergelijking: Utrecht heeft ruim 20% – en in het Natuurpact van het Natuurnetwerk Nederland is afgesproken dat dit in 2027 is uitgebreid naar omgerekend 9%. Dit betekent dat er nog 3.300 hectare bij moet, een gebied zo groot als de Amsterdamse Waterleidingduinen. Houtzagers: “Het Zuid-Hollands Landschap en de provincie Zuid-Holland hebben al grote stappen gezet om de realisatie van meer natuur te versnellen. Maar we zijn er nog niet. Met deze actie willen we er bij de provincie, maar ook bij inwoners, bedrijven en partnerorganisaties nogmaals de aandacht op vestigen dat we gezamenlijk alles in het werk moeten stellen om de minimale doelstellingen te halen. En dat niet alleen, we roepen bovendien op om nog ambitieuzer te zijn en in de nabije toekomst te streven naar minimaal 10% beschermde natuur. Dat kunnen wij niet alleen, daarvoor moeten natuurorganisaties, beleidsmakers, bestuurders, bedrijven én inwoners samenwerken.”

Nieuw aankoopfonds
Het Zuid-Hollands Landschap is overweldigd door de massale steunbetuigingen en ook door veel gulle giften om nieuwe (natuur)gebieden aan te kopen. Betrokken Zuid-Hollanders hebben na een oproep al bijna 300.000 euro gedoneerd. In de komende maanden kunnen hiermee al twee natuurgebieden worden aangekocht. Daarnaast wordt een nieuw aankoopfonds opgericht. Giften die niet direct kunnen worden aangewend voor aankopen worden hierin gestort. Op die manier bouwt het Zuid-Hollands Landschap een reserve op om sneller te kunnen handelen bij aankoopkansen.