Zorgnetwerk Best georganiseerd rondom behoefte kwetsbare oudere

Nieuws Online
3 Min Read
zorg nieuws
Zorgnetwerk Best georganiseerd rondom behoefte kwetsbare oudere

Kwetsbare ouderen in Best staan centraal in het zorgnetwerk van de huisarts, de praktijkondersteuner ouderen en de wijkverpleegkundige. Dat is de algemene conclusie van de inspectie na haar netwerktoezicht in Best. De inspectie bezocht de gemeente Best (Noord-Brabant) met als doel om zicht te krijgen op de samenwerking tussen de huisartsenzorg en de wijkverpleging bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Voor dit netwerktoezicht bezoekt de inspectie zes gebieden in Nederland.

Positief beeld van samenwerking in Best

De inspectie heeft een positief beeld gekregen van de samenwerking tussen de huisartsenzorg en de wijkverpleging bij kwetsbare ouderen in Best. De ouderen en hun mantelzorgers zijn tevreden over de huisartsenzorg en de wijkverpleging in Best. Deze zorg sluit aan bij de behoefte van de ouderen. Ouderen hebben zoveel mogelijk zelf de regie over de zorg. En als het nodig is krijgen zij hier hulp bij van hun mantelzorgers. Mantelzorgers ervaren dat er oog is voor hun situatie. Zij kunnen met hun vragen of zorgen terecht bij de huisarts, de praktijkondersteuner ouderen van de huisarts en het team van de wijkverpleging. Bij de multidisciplinaire overleggen zijn cliënten en mantelzorgers aanwezig.

De huisarts, de praktijkondersteuner en de wijkverpleegkundige weten elkaar te vinden. Door de gezamenlijke huisbezoeken en multidisciplinaire overleggen kennen zij elkaar goed. Dit zorgt voor laagdrempelig contact. Het Zorgprogramma kwetsbare ouderen biedt in Best een duidelijk kader en de noodzakelijke randvoorwaarden voor de zorg aan kwetsbare ouderen. De praktijkondersteuner speelt hierin een belangrijke coördinerende rol.

De inspectie concludeert dat de samenwerking tussen de huisarts, de praktijkondersteuner en de wijkverpleging grotendeels voldoet aan de gestelde normen. Er zijn nog wel verbeteringen mogelijk. Zo was de cognitieve problematiek van de ouderen was niet altijd goed in beeld bij de wijkverpleging. En niet alle thuiszorgorganisaties waren goed op de hoogte van het Zorgprogramma kwetsbare ouderen. De inspectie heeft er vertrouwen in dat de huisartsen en de wijkverpleging in Best de aanbevelingen van de inspectie gezamenlijk kunnen uitvoeren.

Netwerkzorg: samenwerking is essentieel

Steeds meer kwetsbare ouderen blijven thuis wonen en krijgen zorg dichtbij huis. De kwaliteit van zorg hangt mede af van de samenwerking tussen de zorg- en hulpverleners in het zorgnetwerk rond de oudere. De huisarts, de praktijkondersteuner en de wijkverpleegkundige vormen het kernteam in de zorg voor kwetsbare ouderen. Goede samenwerking in dit kernteam is essentieel. Met dit netwerktoezicht wil de inspectie een bijdrage leveren aan verbetering en borging van deze samenwerking.

Best is het eerste gebied dat de inspectie bezoekt voor dit netwerktoezicht. De inspectie bezoekt twee kleine gemeenten, twee middelgrote gemeenten en twee grote steden. Zo krijgt de inspectie een gevarieerd beeld van de samenwerking in de zorg voor kwetsbare ouderen in Nederland.