Werknemers ontmoetingen op de werkvloer.

Werknemers ontmoetingen op de werkvloer.

16 april 2020 0 Door Nieuws Online

Bijna 70 procent van de werknemers ontmoette in 2018 tijdens het werk vaak of voortdurend anderen. 39 procent van de werknemers had gedurende de hele werkdag daadwerkelijke ontmoetingen met andere mensen en nog eens 31 procent vele malen per dag. Wie werkte in de beroepsgroepen gespecialiseerd verpleegkundigen of kappers en schoonheidsspecialisten ontmoetten het meest andere mensen. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), die het CBS samen met TNO uitvoert.

De NEA is een internetenquête onder werknemers waaraan in 2018 bijna 63 duizend werknemers meededen. Dat jaar werd werknemers onder andere gevraagd hoe vaak ze tijdens het werk contact hadden met mensen waarbij ze elkaar daadwerkelijk ontmoetten: bijvoorbeeld collega’s, patiënten, klanten of leerlingen. De antwoordmogelijkheden waren: nooit, één keer per dag of minder, een paar keer per dag, een groot aantal keren per dag of de hele dag. Hoe dicht ze elkaar naderden en of er fysiek contact was, is niet gevraagd.

Veel ontmoetingen in zorg- en welzijnsberoepen

Niet alleen gespecialiseerd verpleegkundigen, maar ook andere werknemers in zorg- en welzijnsberoepen hebben relatief veel ontmoetingen met anderen. Van bijvoorbeeld de apothekersassistenten had 72 procent in 2018 de hele dag persoonlijk contact en van de medisch praktijkassistenten 66 procent. Ook reisbegeleiders, managers in de horeca en kelners en barpersoneel hadden tijdens hun werk veel daadwerkelijk contact met andere mensen. Van de werknemers in de detailhandel en het onderwijs heeft ook drie kwart of meer intensief contact met anderen.

1 op de 10 schoonmakers ontmoet nooit anderen tijdens werk

Er zijn ook beroepsgroepen waarin werknemers zelden of nooit andere mensen ontmoeten. Ruim 1 op de 10 schoonmakers ontmoette in 2018 tijdens het werk nooit andere mensen. Ook hulpkrachten in de landbouw, bouw en industrie, evenals keukenhulpen, ontmoetten relatief vaak geen andere mensen tijdens het werk. Overigens waren er meer schoonmakers die de hele werkdag mensen ontmoetten dan schoonmakers die geen mensen ontmoetten, namelijk 26 procent tegenover 10 procent. Ook voor alle andere beroepsgroepen gold dat er meer werknemers waren die de hele dag mensen ontmoetten dan werknemers die nooit iemand ontmoetten.Bron: CBS, TNO

Bronnen