Wel of geen Vegaburgerverbod?

Wel of geen Vegaburgerverbod?

10 juli 2019 Uit Door Nieuws Online Magazine

Vandaag zal de nieuw gekozen landbouwcommissie van het Europees Parlement voor het eerst samenkomen. De commissie zal in haar nieuwe samenstelling een aantal zwaarwegende dossiers moeten behandelen, die door haar voorganger zijn overgedragen. Non-profit organisatie ProVeg International roept de nieuwe leden op om een frisse start te maken met de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, in het bijzonder het controversiële voorstel voor een ‘vegaburgerverbod’.

Veerle Vrindts, directeur van ProVeg Nederland: “Vooralsnog is het Europese landbouwbeleid (GLB) er niet in geslaagd om een adequaat antwoord te bieden aan de urgente problematiek rondom milieu, dierenwelzijn en volksgezondheid. Met name de huidige productie en consumptie van dierlijke productie is niet houdbaar voor de toekomst. De vorige landbouwcommissie is met een pakket aan voorstellen gekomen voor een herziening van het GLB na 2020, maar heeft helaas niet de paradigmaverandering ingezet die zo dringend nodig is om deze grote uitdagingen het hoofd te bieden. Wij hopen dat de nieuwe commissie dit pakket verwerpt en opnieuw begint.”

Tekenend voor de status-quo aanpak van de vorige commissie is het voorgesteld verbod op het gebruik van benamingen voor vegetarische producten die verwijzen naar vlees- en zuivelproducten. Volgens ProVeg is het voorstel ondoordacht en potentieel schadelijk voor de plantaardige sector, één van de snelst groeiende markten en bronnen van duurzame innovatie van dit moment. Het publieke draagvlak voor een dergelijke maatregel ontbreekt bovendien: een eerdere poging om vegetarische vleesnamen te verbieden – ‘schnitzelgate’ – werkte in Nederland vooral op de lachspieren. Ook ditmaal gaven consumenten blijk zich niet misleid te voelen door vegetarische producten, wel betutteld door overbodige regelgeving uit Brussel. Een Europabrede petitie die door ProVeg is gelanceerd werd binnen enkele dagen door tienduizenden mensen getekend.

ProVeg is optimistisch: “Meer dan de helft van de leden de voorgaande landbouwcommissie is na de verkiezingen vervangen. Dat biedt kansen om met een schone lei te beginnen. Europeanen vragen meer dan ooit om een duurzame economie, wat ook blijkt uit de goede resultaten die de groene partijen hebben geboekt. Nu is het moment om met het Europese voedselsysteem een nieuwe weg in te slaan voor de komende decennia.”