VHG: groenbranche blijft opleiden ondanks coronacrisis

VHG: groenbranche blijft opleiden ondanks coronacrisis

22 juni 2020 0 Door Nieuws Online

Branchevereniging VHG is blij met de resultaten van het onderzoek ‘Arbeidsmarkt en Onderwijs, dat recent onder VHG-leden is gehouden. De coronacrisis lijkt nog geen invloed te hebben op het opleiden van jonge vakmensen in de groenbranche. Ruim de helft van de deelnemende bedrijven heeft momenteel een bbl- of bol-leerlingen in dienst.

Bijna 75% wil komend schooljaar een leerling plaatsen. Het gaat hierbij vooral om bbl- en bol-leerlingen, maar ook om zij-instromers en deelnemers aan de VHG Branche-opleiding. Een ruime meerderheid van de deelnemende bedrijven verwacht dat het aantal vaste en flexibele medewerkers in de tweede helft van dit jaar gelijk blijft of toeneemt.

Wel zijn er zorgen bij bedrijven die werken in het openbaar groen, de verzorging van bomen en de interieurbeplanting. In totaal hebben 237 VHG-leden deelgenomen aan het onderzoek. Dat is een respons van 24%.
VHG-directeur Egbert Roozen: “Ik ben heel blij met de opleidingsinspanningen van onze leden. Van de vorige economische crisis hebben we geleerd, dat als opleidingen in zo’n periode terug lopen er daarna een groot te kort aan vakmensen ontstaat.

Dat moeten we in deze coronacrisis koste wat kost zien te voorkomen. VHG zet zich als belangenbehartiger in om ervoor te zorgen dat de groenbedrijven nu en in de toekomst over de vakmensen beschikken die ze nodig hebben. Samen met het bedrijfsleven en de scholen werken we er hard aan, dat opleidingen aansluiten bij wat er in de praktijk nodig is.”