Uitzonderlijke groei deeltijd PABO Hogeschool Utrecht

Uitzonderlijke groei deeltijd PABO Hogeschool Utrecht

3 september 2019 0 Door Nieuws Online

De nieuwe flexibele manier van opleiden werpt haar vruchten af
De instroom deeltijd pabo van Hogeschool Utrecht groeit uitzonderlijk hard. De inschrijvingen voor de deeltijd pabo van Hogeschool Utrecht zijn dit jaar met ruim 50% toegenomen. Dat is meer dan de landelijke stijging van ca. 25%.[1] Door de nieuwe flexibele manier van opleiden maken meer mensen in de regio de stap naar een baan in het basisonderwijs. En dat is ook hard nodig gezien het voorspelde regionale lerarentekort.

Drempel verlagen om de stap naar de pabo te nemen
Er is veel belangstelling om de overstap naar het onderwijs te maken, maar voor veel mensen vormt het behalen van de lesbevoegdheid een drempel.[2] Om deze drempel te verlagen zet Hogeschool Utrecht in op de nieuwe flexibele deeltijdopleiding met onderwijs op maat. Op basis van vooropleiding en werkervaring bekijkt de opleiding samen met de student op welk niveau de student kan instromen en welke vakken het beste aansluiten. De te behalen vakken worden op 3 niveaus gegeven. Studenten kunnen hierdoor op eigen niveau een toets afleggen en door de verschillende niveaus is er meer ruimte om vakken uit te stellen of juist eerder af te leggen. Niet alleen het tempo van studeren is flexibel, ook kunnen studenten twee keer per jaar starten met de opleiding. En als ze in aanmerking komen voor een zij-instroomtraject zelfs vier keer per jaar.

Samenwerking met scholen in de regio
Bij het ontwikkelen van de nieuwe deeltijd pabo en zij-instroomtrajecten heeft de HU nauw samengewerkt met scholen in de regio. Hierdoor sluit de inhoud goed aan bij de vraag vanuit de praktijk. Studenten doen ook praktijkervaring op en kunnen naast een 1 dag per week stage ook kiezen voor een 2 dagen per week stage, zodat praktijkopdrachten sneller kunnen worden doorlopen. Door het flexibele aanbod op diverse vlakken is de deeltijd pabo beter te combineren met een eventuele huidige baan en het privéleven van studenten.

Anton Boonen (hoofddocent en verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de flexibele deeltijd): “Vanaf het curriculumontwerp tot aan de inhouden van de opleiding is het werkveld intensief betrokken geweest. Dit om er voor te zorgen dat de activiteiten op de hogeschool naadloos aansluiten bij wat er tijdens de stages in de school geleerd wordt.”

“Inspelen op de behoeften van de onderwijspraktijk is essentieel om studenten goed voor te bereiden op hun toekomstige baan als leerkracht. Vandaar dat het mooi is dat de samenwerking tussen de HU en de scholen de afgelopen jaren heeft geresulteerd in een flexibele opleiding die oog heeft voor de vragen vanuit de praktijk.”