Tweede Kamer geïnformeerd over veteranen onderzoek.

Nieuws Online
3 Min Read
Tweede Kamer geïnformeerd over veteranen onderzoek.
Tweede Kamer geïnformeerd over veteranen onderzoek.

Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over het onderzoek dat gehouden is onder veteranen van de International Security Assistance Force (ISAF) missie. Gemiddeld geven ISAF-veteranen een 7,8 voor hun welzijn. Twee derde geeft een 8 of hoger, 13% geeft een 6 of lager. Dit is in lijn met cijfers over het welzijn van andere veteranen, zo blijkt uit de vergelijking met onderzoek van het Veteraneninstituut onder post-actieve veteranen.


Het onderzoek wees ook uit dat bijna iedere ISAF-veteraan te maken kreeg met impactvolle gebeurtenissen. Op het moment van invullen (eind 2018) geeft 10% van de ISAF-veteranen aan een laag welzijn te ervaren die mede beïnvloed wordt door de ISAF-missie. De meeste ISAF-veteranen gaven echter aan geen negatieve effecten van de ISAF-missie (meer) te ervaren. Vaker werden er juist positieve effecten ervaren zoals persoonlijke groei en het besef beter dan voorheen moeilijkheden aan te kunnen.


De ISAF-veteranen spreken hun waardering uit voor alles wat er al is en wordt gedaan aan erkenning en waardering voor veteranen. Ook de Nederlandse Veteranendag wordt goed gewaardeerd blijkt uit het onderzoek.

Nazorg
De meningen over de geleverde nazorg door Defensie zijn zeer verdeeld. Ongeveer de helft van de ISAF-veteranen is tevreden over het geboden nazorgtraject, de andere helft deels of helemaal niet.
De kwaliteit van de gespreksleider tijdens de adaptatiegesprekken of het terugkeergesprek wordt vaak genoemd als reden voor het positieve of juist het negatieve oordeel. Wat betreft de verbeterpunten in het adaptatieprogramma worden duidelijkheid over de vertrektijden uit het missiegebied en het verschil in voorkeur van ontspanning tijdens deze programma’s genoemd.

‘‘De uitkomsten van dit ISAF-onderzoek vind ik belangrijk en neem ik mee in de verdere ontwikkeling van het veteranenbeleid en bij toekomstig onderzoek.’’, aldus minister Bijleveld.

Onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door het bureau Trends Onderzoek en Statistiek (TOS) van Defensie. De onderzoekers hebben 25.348 ISAF-veteranen benaderd voor het onderzoek. Het primaire doel van het onderzoek was inzicht te verkrijgen in het welzijn van de ISAF-veteranen en hun eventuele aanvullende behoefte aan zorg en ondersteuning. De bruikbare respons voor het onderzoek bestond uit resultaten van 8.676 ingevulde vragenlijsten door ISAF-veteranen.

ISAF missie
In de periode van 11 januari 2002 tot eind 2014 zijn er ruim 26.000 Nederlandse militairen op uitzending geweest naar Afghanistan voor de missie ISAF onder commando van de NAVO. Het doel van deze missie was het ondersteunen van de Afghaanse autoriteiten bij het bevorderen van stabiliteit, openbare orde, veiligheid en gezag in Afghanistan.