Taxi voor dieren in nood

17 september 2018 0 Door Nieuw Nieuws Redactie

Dierentehuis & Dierenambulance Louterbloemen rijdt met drie dierenambu-
lances in de Drechtsteden om hulpbehoevende, zieke of gewonde dieren te
helpen. Dankzij de hulp van Stichting DierenLot kunnen wij dit werk doen met
drie volledig ingerichte ambulances en een team van bevlogen vrijwilligers
voor zowel het werk bij het dierentehuis als bij de dierenambulances.

Door de combinatie van een dierenambulance en een eigen dierentehuis
kunnen wij 24/7 hulp en zorg bieden qua vervoer en opvang van dieren. De
meeste gevonden dieren worden opgevangen bij dierentehuis Louterbloe-
men waarvoor we in eerste instantie op zoek gaan naar de eigenaar.

Uiteraard controleren we eerst of het dier voorzien is van een microchip.
Nog veel te vaak krijgen we dieren binnen die geen chip hebben. Maar het
komt ook ontzettend veel voor dat het dier wel een chrip heeft maar dat deze
niet staat geregistreerd bij de databanken. Mensen vergeten daarnaast nog
al eens de telefoonnummer hebben

Gewonde en zieke dieren worden eerst naar het dierenziekenhuis gebracht
om de medische hulp te krijgen die zij nodig hebben. Een groot deel van het
ambulancewerk bestaat uit het hulp verlenen aan in het wild levende dieren.
Voor deze groep dieren is vaak niemand verantwoordelijk, maar zij hebben in
onze drukke maatschappij wel vaak onze hulp nodig.

Denk aan aangereden of zieke vogels en jonge eendjes die hun moeder kwijt
zijn. Egeltjes die in vijvers in tuinen belanden of met hun kopje vast kömen te
zitten in een blikje zwerfvuil.omdat ze iets lekker roken of vleermuizen die ge-
stoord worden in hun winterslaap. Zij zijn allen afhankelijk van onze hulp.

Om alle dieren die onze hulp nodig hebben te kunnen blijven helpen heeft
dlerenambulance Louterbloemen de Dierentaxi kortingspas in de Drechste-
den geïntroduceerd. Eigenaren van huisdieren kunnen gebruik maken van de
taxidienst als zij met hum huisdier naar de dierenarts, trimsalon of gewoon
op visite met hun huisdier willen gaan.

De pas is gratis en kan vier maal gebruikt worden met een totale kortings-
waarde van € 22,50. De opbrengsten van de taxiritten komen geheel ten goede
aan de hulpbehoevende dieren waar geen eigenaar meer van gevonden wordt
of die helemaal geen eigenaar hebben.

Voor gevonden huisdieren, zoals honden, katten, konijnen, cavia’s en volièrevo-
geltjes zoekt het dierentehuis, als de eigenaar zich niet meldt, na 14 dagen een
nieuw baasje. De eerste 14 dagen heeft de eigenaar de tijd zijn dier op te halen
en meldt het dierentehuis de dieren als gevonden op verschillende websites en
op social media.

In het wild levende dieren worden na de eerste opvang bij dierentehuis Louter-
bloemen naar gespecialiseerde opvangen gebracht. Daar dterken zij aan waar-
na ze weer vrij worden gelaten.

De dierentaxi is een service aan huisdiereigenaren en ondersteunt tegelijk het
dankbare werk om dieren die minder geluk hebben te helpen.

Dierentaxi nodig, Reserveer een dag van tevoren Bel 06 17003200.

Nieuws delen met je vrienden