Staatssecretaris EZK Mona Keijzer bezoekt FTN Textielservicesector

Staatssecretaris EZK Mona Keijzer bezoekt FTN Textielservicesector

17 februari 2021 Uit Door Redactie: Henk van Antwerpen

Oproep tot innovatieve & duurzame ketensamenwerking in textiel

Utrecht, dinsdag 16 februari; De ontvangst van de staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer bij de Federatie Textielbeheer Nederland was coronaproof en desondanks hartverwarmend. Deze opkomende bedrijfstak is door de komst van het coronavirus, bovengemiddeld getroffen. Vooral de op de horeca gespecialiseerde bedrijven en de retail bedrijven hebben direct vanaf het begin een 75% tot 50% omzetterugval moeten noteren en dat is sindsdien niet verbeterd. Desondanks zijn er belangrijke initiatieven in voorbereiding die de branche weer een nieuw perspectief moeten geven. Digitalisering, automatisering, robotica zijn daarbij belangrijke drijfveren, gesteund door een fantastische duurzaamheid. De branche is maar liefst tot 5 x duurzamer dan het thuiswassen.

Effecten corona

Tot corona kwam leek het perspectief van de branche bijzonder goed. Zo had Ernst & Young in 2019 in haar rapport “Textielservice is meerwaarde”, maar liefst een omzetverdubbeling in vijf jaar voorspeld. Meer toegevoegde waarde voor afnemers, innoverende investeringen in de meest duurzame processen, digitale procesaansturing en nieuwe robotica-toepassingen zorgen voor een metamorfose van de huidige industriële bedrijven ten opzichte van de wasserette van weleer.

De lange periode dat lockdownmaatregelen van kracht zijn, begint ook bij de textielservicebedrijven zijn tol te eisen. Door de hoge vaste kosten worden, ondanks de ondersteuningsmaatregelen, forse maandelijkse verliezen geleden die voor veel bedrijven niet meer zijn op te brengen. Textielservicebedrijven leveren aan vele maatschappelijke sectoren, zoals ziekenhuizen, industriële bedrijven, de zakelijke dienstverlening, defensie en andere overheidsdiensten, logistiek, horeca, facilitaire dienstverlening en de retail.

Duurzaam & circulair

Het bezoek vond plaats bij Wasserij/ Linnenverhuur G. Van der Kleij & Zn. in Utrecht. Na een overzicht van prominente textielservicebedrijven en een uitgebreide toelichting op de corona-effecten, ook voor cruciale beroepsgroepen, was er volop aandacht voor het milieuprofiel van duurzame professionele textielservice, die al circulair op zichzelf is. In Nederland kan dat jaarlijks een besparing van ruim 60 miljard liter drinkwater opleveren, alsmede 24% CO2– en 17% energiebesparing op reinigen opleveren. Daarbij is er door een intensieve filtratie sprake van een zeer minieme microvezeluitstoot, waar thuiswassen circa 35% van de totale uitstoot voor haar rekening neemt.

De heer Gerard van der Kleij van het gelijknamige bedrijf geeft tijdens de rondleiding uitleg aan Mona Keijzer

Robotica

Veel aandacht was er ook voor nieuwe robotica-oplossingen zoals die in Nederland zijn ontwikkeld door Laundry Robotics en andere robotica-oplossingen zoals die bij G.van der Kleij ook te zien waren. Dit 160 jaar oude familiebedrijf heeft zich volledig op de horeca en met name hotels en restaurants gespecialiseerd en is door de coronacrisis bovengemiddeld geraakt. De staatssecretaris werd uitgebreid rondgeleid en kon de huidige stand van zaken zelf in ogenschouw nemen.

Oproep

De branche riep de staatssecretaris op de ontwikkelingen in de textielservice meer te stimuleren, in z’n algemeenheid door onder meer millieubonuspunten te geven bij tenders, gebruik van duurzame energie in processen en logistiek te ondersteunen, de inzet van kwalitatief textiel te stimuleren, als ook “SLOW fashion” om het gebruik van modekleding te verbeteren (maar liefst 85% wordt slechts zeer beperkt gedragen) en initiatieven voor meer circulair textiel te faciliteren. Daarbij is oog voor de internationale ontwikkelingen nodig om dit snel en doelmatig te realiseren.