Over de toekomst van de publieke ruimte

Nieuws Online
2 Min Read
Over de toekomst van de publieke ruimte
Over de toekomst van de publieke ruimte

Nieuw boek Akademie van Kunsten: Gedeelde ruimte.

De Akademie van Kunsten vindt de publieke ruimte van groot belang. Acht leden vertellen daarom in Gedeelde ruimte over hun visie voor de toekomst van die gedeelde ruimtes: landschapsarchitect Adriaan Geuze, beeldend kunstenaar Hans van Houwelingen, kunstenaars Ronald en Erik Rietveld van RAAAF, beeldend kunstenaarsduo Liesbeth Bik en Jos van der Pol, architect Francine Houben, theatermaker Adelheid Roosen, beeldend kunstenaar Wendelien van Oldenborgh en schrijver Arnon Grunberg. Acteur Gijs Scholten van Aschat, voorzitter van de Akademie van Kunsten, was de initiatiefnemer en schreef het voorwoord. Het eerste exemplaar is op maandagavond 17 juni 2019 overhandigd aan de Rijksbouwmeester, Floris Alkemade.

Pleinen, stations, straten, theaters, bibliotheken en andere openbare ruimtes worden door mensen gevormd, maar omgekeerd worden mensen ook door die ruimtes beïnvloed. Wanneer mogen bedrijven die inrichten en hoe mag of moet de overheid sturen? Wat is bijvoorbeeld de invloed van gesloten poortjes om in te checken voor de trein, reclameborden, of van hoe een stratenplan eruit ziet?

Onze maatschappij heeft meer dan ooit belang bij gemeenschappelijke fysieke ontmoetingsplekken, om onderlinge betrokkenheid te stimuleren. De komende jaren zijn er volop kansen en aanleidingen om de publieke, gedeelde ruimte aan te passen aan radicaal veranderende maatschappelijke en technologische omstandigheden. Dit vraagt om beter observeren en doorgronden van die veranderingen en ook om nieuwe vormen van samenwerking en elan, om door te laten werken in nieuwe ontwerpen.

OVER DE AKADEMIE VAN KUNSTEN
De leden van de Akademie van Kunsten komen uit de hele breedte van de kunsten en zijn gekozen vanwege hun verdiensten in hun vakgebied. De Akademie heeft tot doel de stem te vertolken van de kunsten in de Nederlandse samenleving (inclusief de politiek) en het bevorderen van de interactie tussen de kunsten onderling, de kunst en de maatschappij en tussen wetenschap en kunst. De Akademie van Kunsten is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.