Stel je neemt het besluit om te gaan duiken tijdens je vakantie, hoe zit het dan met je reisverzekering?

Onderzoek: recreatief duiken, wel of niet gedekt op je reisverzekering?

7 januari 2019 Uit Door Nieuws Online

Stel je neemt het besluit om te gaan duiken tijdens je vakantie, hoe zit het dan met je reisverzekering? Valt het risico van zelfstandig recreatief duiken (zonder duikinstructeur of divemaster) onder de dekking van je polis? Hoe zit het met de risico’s? Reisverzekeringblog.nl deed onderzoek naar de dekking van recreatief duiken op een reisverzekering en kwam tot een aantal opmerkelijke conclusies.

De drempel om te gaan duiken tijdens een vakantie in het buitenland is steeds lager geworden. Duikscholen schieten als paddenstoelen uit de grond en werven actief onder toeristen. Dit leidt tot impulsieve beslissingen bij vakantiegangers om het ook eens te proberen. Onvoorbereid gaan duiken is niet zonder gevaar. Zelfs onder geoefende sportduikers vallen ieder jaar dodelijke slachtoffers te betreuren. In 2009 overleden er zes mensen ten gevolge van een duikongeval (bron: DOSA).

Gevaar van duiken onderschat

Menselijk falen is hoofdoorzaak nummer één bij duikongevallen. Het aantal technische duikongevallen is nihil. Duiken kan de volgende risico’s opleveren:

  • Een hartaanval, hartstilstand en verdrinking zijn de ongevallen, die het vaakst eindigen met dodelijke afloop.
  • Ongevallen waarbij men het meestal overleefd zijn decompressieongevallen en barotrauma’s.
  • Het meest voorkomende incident tijdens duiken is afdrijving door de stroming.

Veiligheidseisen bij duiken in het buitenland

In het buitenland neemt men het niet altijd zo nauw met de veiligheidseisen bij recreatief duiken. Duikscholen verdienen graag aan toeristen en houden de drempel laag. Na een demonstratieduik in het zwembad van het hotel, volgt het ‘echte’ werk. Een groep van twintig duikers op een boot met slechts twee begeleiders is helaas geen uitzondering. Door onvoldoende toezicht ontstaan er vaak gevaarlijke situaties. Bij zelfstandig duiken wordt er niet altijd gevraagd naar een duikdiploma. Een beginnend duiker kan daardoor tijdens zijn vakantie duikapparatuur huren en zelfstandig gaan duiken, met alle risico’s van dien.

Consequenties voor je reisverzekering?

De meeste vakantiegangers weten niet of het risico van recreatief duiken wel onder de dekking van de reisverzekering valt. Bij Allianz Global Assistance en Zilveren Kruis ben je bijvoorbeeld niet verzekerd wanneer je zelfstandig gaat duiken zonder een duikdiploma. Uit de tabellen blijkt dat reisverzekeraars verschillende voorwaarden en uitsluitingen hanteren inzake risico’s die duiken met zich meebrengt.

Advies aan vakantiegangers

Onderschat de gevaren van recreatief duiken niet. Wanneer je geen goede lichamelijk conditie hebt is het beter om niet te gaan duiken tijdens je vakantie. Toezicht en begeleiding van een duikinstructeur is noodzakelijk. Duiken met grote groepen en onvoldoende toezicht raden wij daarom ten stelligste af.

Conclusie

Besluit je zelfstandig te gaan duiken, kijk dan altijd goed naar de voorwaarden en eventuele uitsluitingen op je reisverzekering. Uit het onderzoek van ReisverzekeringBlog.nl blijkt dat de verschillen tussen reisverzekeraars groot zijn. Bij Allianz Global Assistance en Zilveren Kruis ben je niet verzekerd wanneer je zelfstandig gaat duiken zonder een duikdiploma. Sommige reisverzekeraars zoals de Goudse, FBTO en Unigarant hanteren wel beperkingen, bijvoorbeeld bij grotduiken en de bepaling hoe diep je maximaal mag duiken.
Andere reisverzekeraars daarentegen, zoals AEGON, Interpolis en Univé, stellen geen enkele voorwaarde bij het duiken en hanteren ook geen uitsluitingen. De Europeesche maakt een voorbehoud bij roekeloos gedrag.

Toelichting op het onderzoek

De redactie van ReisverzekeringBlog.nl heeft een vragenformulier naar verschillende reisverzekeraars verzonden en gevraagd of de onderstaande situaties verzekerd zijn. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen in het bezit zijn van een erkend diploma en geen diploma. Dit onderzoek is gebaseerd op zelfstandig duiken zonder instructeur of divemaster. Op basis van de antwoorden op onze vragen zijn wij tot genoemde conclusies gekomen.

In de onderstaande tabellen staan de vragen en de antwoorden van de reisverzekeraars die hebben deelgenomen aan dit onderzoek.

Tabel 1: Is zelfstandig duiken zonder instructeur of divemaster verzekerd?

1. Zelfstandig duikenErkend diplomaGeen diploma
Mondial-AssistanceJaNee
INGJaJa
InterpolisJaJa
UnigarantJaJa
Europeesche Verzekeringen
Ja, tenzij*Ja, tenzij*
UnivéJaJa
Centraal Beheer AchmeaJaJa
FBTOJaJa
AEGONJaJa
Zilveren KruisJaNee
GoudseJaJa
ReaalJaJa
ANWBJaJa
ABN AMROJaJa

Tabel 2: Tot hoe diep ben je verzekerd?

2. Hoe diep mag je duiken?Erkend diplomaGeen diploma
Mondial-Assistance20 meter0 meter
INGGeen maximumGeen maximum
InterpolisGeen maximumGeen maximum
UnigarantGeen maximumGeen maximum
Europeesche Verzekeringen
Geen maximum, tenzij*
Geen maximum, tenzij*
UnivéGeen maximumGeen maximum
Centraal Beheer AchmeaGeen maximumGeen maximum
FBTOGeen maximumGeen maximum
AEGONGeen maximumGeen maximum
Zilveren Kruis25 meter0 meter
Goudse40 meter40 meter
ReaalGeen maximumGeen maximum
ANWBGeen maximumGeen maximum
ABN AMROGeen maximumGeen maximum

Tabel 3: Is grotduiken verzekerd?

3. GrotduikenErkend diplomaGeen diploma
Mondial-AssistanceJaNee
INGJaJa
InterpolisJaJa
UnigarantNeeNee
Europeesche Verzekeringen
Ja, tenzij*Ja, tenzij*
UnivéJaJa
Centraal Beheer AchmeaNeeNee
FBTONeeNee
AEGONJaJa
Zilveren KruisJaNee
GoudseJaJa
ReaalJaJa
ANWBNeeNee
ABN AMROJaJa

Tabel 4: Is wrakduiken verzekerd?

4. WrakduikenErkend diplomaGeen diploma
Mondial-AssistanceJaNee
INGJaJa
InterpolisJaJa
UnigarantJaJa
Europeesche Verzekeringen
Ja, tenzij*Ja, tenzij*
UnivéJaJa
Centraal Beheer AchmeaJaJa
FBTOJaJa
AEGONJaJa
Zilveren KruisJaNee
GoudseJaJa
ReaalJaJa
ANWBJaJa
ABN AMROJaJa

Tabel 5: Is een decobehandeling verzekerd?

5. DecobehandelingErkend diplomaGeen diploma
Mondial-AssistanceJaNee
INGJaJa
InterpolisJaJa
UnigarantJaJa
Europeesche Verzekeringen
Ja, tenzij*Ja, tenzij*
UnivéJaJa
Centraal Beheer AchmeaJaJa
FBTOJaJa
AEGONJaJa
Zilveren KruisJaNee
GoudseJaJa
ReaalJaJa
ANWBJaJa
ABN AMROJaJa

Tabel 6:  Is een zoekactie op zee/meer verzekerd?

6. Zoekactie op zee/meerErkend diplomaGeen diploma
Mondial-AssistanceJaNee
INGJaniet van toepassing
InterpolisJaJa
UnigarantJaJa
Europeesche Verzekeringen
Ja, tenzij*Ja, tenzij*
UnivéJaJa
Centraal Beheer AchmeaJaJa
FBTOJaJa
AEGONJaJa
Zilveren KruisJaNee
GoudseJaJa
ReaalJaJa
ANWBJaJa
ABN AMROJaJa

Tabel 7: Is een reddings of bergingsactie verzekerd?

7. Redding of bergingErkend diplomaGeen diploma
Mondial-AssistanceJaNee
INGJaniet van toepassing
InterpolisJaJa
UnigarantJaJa
Europeesche Verzekeringen
Ja, tenzij*Ja, tenzij*
UnivéJaJa
Centraal Beheer AchmeaJaJa
FBTOJaJa
AEGONJaJa
Zilveren KruisJaNee
GoudseJaJa
ReaalJaJa
ANWBJaJa
ABN AMROJaJa

Tabel 8: Is er sprake van Werelddekking?

8. WerelddekkingErkend diplomaGeen diploma
Mondial-AssistanceJaNee
INGJaJa
InterpolisJaJa
UnigarantJaJa
Europeesche Verzekeringen
Ja, tenzij*Ja, tenzij*
UnivéJaJa
Centraal Beheer AchmeaJaJa
FBTOJaJa
AEGONJaJa
Zilveren KruisJaNee
GoudseJaJa
ReaalJaJa
ANWBJaJa
ABN AMROJaJa

Tabel 9: Valt Nederland onder de dekking?

9. NederlanddekkingErkend diplomaGeen diploma
Mondial-AssistanceJaNee
INGJaJa
InterpolisJaJa
UnigarantJaJa
Europeesche Verzekeringen
Ja, tenzij*Ja, tenzij*
UnivéJaJa
Centraal Beheer AchmeaJaJa
FBTOJaJa
AEGONJaJa
Zilveren KruisJaNee
GoudseJaJa
ReaalJaJa
ANWBJaJa
ABN AMROJaJa

Tabel 10: Zijn je duikspullen verzekerd?

10. Duikspullen verzekerdErkend diplomaGeen diploma
Mondial-AssistanceJaNee
INGJaJa
InterpolisJaJa
UnigarantJaJa
Europeesche Verzekeringen
JaJa
UnivéJaJa
Centraal Beheer AchmeaJaJa
FBTOJaJa
AEGONJaJa
Zilveren KruisJaNee
GoudseJaJa
ReaalJaJa
ANWBJaJa
ABN AMROJaJa

Tabel 11: Valt repatriëring onder de dekking?

11. RepatriëringErkend diplomaGeen diploma
Mondial-AssistanceJaNee
INGJaJa
InterpolisJaJa
UnigarantJaJa
Europeesche Verzekeringen
Ja*Ja*
UnivéJaJa
Centraal Beheer AchmeaJaJa
FBTOJaJa
AEGONJaJa
Zilveren KruisJaNee
GoudseJaJa
ReaalJaJa
ANWBJaJa
ABN AMROJaJa

Tabel 12: Welke duikdiploma’s worden door jullie erkend?

Mondial-AssistanceAlle
INGAlle
InterpolisAlle
UnigarantAlle
Europeesche Verzekeringen
Alle*
UnivéAlle
Centraal Beheer AchmeaAlle
FBTOAlle
AEGONAlle
Zilveren KruisAlle
GoudseAlle
ReaalAlle
ANWBAlle
ABN AMROAlle

Tabel:13 Verstrekken jullie een Engelstalige verklaring inzake het verzekerd zijn voor een zogenaamde decobehandeling?

Mondial-AssistanceJa
INGNee
InterpolisNee
UnigarantNee
Europeesche Verzekeringen
Ja
UnivéNiet duidelijk
Centraal Beheer AchmeaJa
FBTOJa
AEGONJa
Zilveren KruisNee
GoudseJa
ReaalNee
ANWBNee
ABN AMRONiet duidelijk

* Bij ieder individueel schadegeval wordt er gekeken of er sprake is van roekeloos gedrag.

Op onze vraag of zelfstandig duiken met of zonder diploma onder de dekking valt, antwoordde de Europeesche: “Wij hanteren geen regels mbt diploma’s. Daar is niets over opgenomen in onze voorwaarden en dus ook geen onderdeel van onze schadeprocedure. Wij kijken of er wel of geen sprake is van roekeloos gedrag. Dit bepalen wij aan de hand van een aantal factoren zoals: training (diploma), ervaring, plek waar gedoken wordt, weersomstandigheden, of er iemand mee duikt, of er een gids of instructeur aanwezig is, etc.”

Naar onze mening schept dit standpunt onduidelijkheid richting verzekerden. De Europeesche stelt ten aanzien van het bezit van een duikdiploma geen eisen, maar uit het bovenstaande blijkt dat dit wel een beoordelingsfactor kan zijn bij de bepaling of iemand roekeloos is geweest. Het is daarom voor ons en voor een verzekerde vrijwel niet te bepalen of zelfstandig duiken wel of niet verzekerd is. Deze vraag beantwoord de reisverzekeraar kennelijk achteraf en niet vooraf.

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Nieuws delen met je vrienden