Nieuw dode hoek project voor leerlingen.

1 maart 2018 Uit Door Nieuws Online

Scholen in de provincie Gelderland krijgen vanaf dit jaar een nieuw project aangeboden om de dode hoek onder de aandacht te brengen bij leerlingen. Dat is belangrijk, omdat de dode hoek een gevaarlijke plek is in het verkeer. De lessen worden uitgevoerd op verzoek van de gemeenten in opdracht van het ROV Oost-Nederland.

Een kijkje in en rondom een echte vrachtwagen

Het vernieuwde project bestaat uit verschillende onderdelen. Leerlingen beginnen en eindigen met het invullen van een online vragenlijst. Hierna kijken de leerlingen naar een verkeersfilm. Vervolgens bespreken ze klassikaal wat er goed ging in de film en wat niet. Daarna is het tijd om een kijkje te nemen in en om de cabine van een echte vrachtwagen! Op deze manier ervaren leerlingen wat een chauffeur wel en niet kan zien. De les wordt afgesloten met een praktijkopdracht waarbij leerlingen in een gesimuleerde verkeerssituatie met de vrachtauto kunnen laten zien hoe zij in een dergelijke situatie zouden handelen op de fiets. De boodschap hierbij is: blijf rechts en ruim achter de vrachtauto rijden. Als jij de chauffeur kan zien, dan kan hij jou ook zien.

Effectmeting

Door het invullen van de vragenlijsten wordt de kennis over en het gedrag van de leerlingen in het verkeer gemeten. De resultaten geven daarmee ook een beeld van de effecten van dit project. Op basis daarvan kunnen de verschillende onderdelen eventueel aangepast worden.

Meer weten of wilt u dit project ook op uw basisschool inzetten? Kijk op www.blijfuitdedodehoek.nl.

Het ROV Oost-Nederland is in Gelderland en Overijssel de partner voor verkeersveiligheid. Met onze kennis van verkeersveiligheid en van het gebied brengen we de juiste partijen bij elkaar en initiëren we projecten. We richten ons daarbij op gedragsbeïnvloeding van de weggebruikers. Onze ambitie? Iedereen elke dag weer veilig thuis!

Het ROV Oost-Nederland is een initiatief van de provincies Overijssel en Gelderland. www.rovoostnederland.nl

Nieuws delen met je vrienden