Nederlanders kunnen drie tot zeven levensjaren in goede gezondheid winnen

Nieuws Online
2 Min Read
Nederlanders kunnen drie tot zeven levensjaren in goede gezondheid winnen
Nederlanders kunnen drie tot zeven levensjaren in goede gezondheid winnen

Nederlanders kunnen drie tot zeven levensjaren in goede gezondheid winnen door in te zetten op personalised healthcare.

Deze conclusie trekken onderzoekers van strategie adviesbureau Gupta. Ze stelden vast dat door uit te gaan van het individu, in plaats van de gemiddelde patiënt, diagnostiek en behandeling sterk verbeteren. Het is voor het eerst dat het potentieel van gepersonaliseerde zorg is bepaald.

De onderzoekers keken naar de huidige stand van personalised healtcare (PHC) bij 60 ziektes en maakten een schatting van het potentieel. Als de mogelijkheden voor gepersonaliseerde zorg beter worden benut, kan de ziektelast met 15 tot 30% verminderen. In de komende maanden gaan onderzoekers en opdrachtgever stichting PHC Catalyst hierover in dialoog met zorgprofessionals en organisaties in de zorg. PHC Catalyst wil de transformatie naar gepersonaliseerde zorg versnellen.


Hoogleraar dr. Paul Iske, voorzitter van de stichting: “Personalised healthcare betekent uitgaan van het individu: want ‘one size does not fit all’. Dankzij nieuwe technologieën, big data en kunstmatige intelligentie kunnen we de gezondheidssituatie en risico’s van individuele patiënten gedetailleerder in kaart brengen. De analyse van die data leidt tot nieuwe inzichten waarmee we ziektes beter gaan begrijpen, onderzoek efficiënter wordt, behandelingen gepersonaliseerd worden en de gezondheidszorg duurzaam wordt.”


PHC Catalyst is de organisatie die een alliantie samenbrengt van vrijdenkers om over de schotten van de eigen omgeving na te denken over verbeteringen. Er moeten op verschillende terreinen barrières worden overwonnen. Die hangen samen met het genereren, verzamelen en gebruik van gegevens. Er is grootschalige analyse van data nodig. Data kunnen veel beter worden ingezet in hulpmiddelen voor verbetering van diagnostiek. Wettelijke en economische kaders moeten beter aansluiten bij personalised healthcare, zo blijkt uit het rapport.

Er is ook draagvlak en bewustzijn nodig bij burgers, om de urgentie van verbeteringen benadrukken. Burgers en professionals in de gezondheidszorg moeten overtuigd raken van de waarde van persoonlijke gegevens als basis voor precisiegeneeskunde.