Muiden verrast door 100 meter lang dijkgedicht van Freek de Jonge

Nieuws Online
4 Min Read
Muiden verrast door 100 meter lang dijkgedicht van Freek de Jonge

Artikel voorlezen?

Bij de monding van de Vecht in Muiden, aan de Westzeedijk, is sinds vandaag een 100 meter lang gedicht van Freek de Jonge te bewonderen. De Muiderberger werd door het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gevraagd om het Dijkgedicht 2022 te maken, als een ode aan onze dijken. Want zonder dijken, geen droge voeten. Iets waar alle Nederlanders, via de waterschapsbelasting een bijdrage aan leveren. Afhankelijk van de weersomstandigheden is het dijkgedicht ongeveer een week voor het publiek te bewonderen. Met deze ode wil het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht mensen bewust maken dat wonen in een gebied onder de zeespiegel niet vanzelfsprekend is. 
Belangrijker dan ooit “Zonder dijken en gemalen zouden grote delen van Nederland regelmatig en sommige delen zelfs permanent onder water staan”, legt Peter Smit, lid dagelijks bestuur bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht uit. “Daarom hebben we sterke dijken en kades nodig die ons land beschermen; in totaal ligt er ruim 1100 kilometer aan dijken in ons gebied. Door klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel, is aandacht hebben voor onze dijken belangrijker dan ooit! Dit dijkgedicht draagt daaraan bij!”
Vindingrijk (waar) ‘de beste stuurlui aan wal staan te kijken / polderen wij ons rijk dankzij de dijken’  Twee regels uit het dijkgedicht Vindingrijk, dat Freek de Jonge schreef als ode aan onze dijken. Want zonder deze dijken zou Nederland onder water staan. En die stevige dijken hebben we ook aan onszelf te danken.
Vindingrijk waar de visser bot vangt de koe een haas  de beste stuurlui aan wal staan te kijken polderen wij ons rijk dankzij de dijken de zee werd meer maar ook minder helaas   de koningin van het vindingrijk  komt om een zondvloed te voorkomen rivieren traag door laagland laten stromen  niet meer weg met een vinger in de dijk
(Z)ode(n) aan de dijk zetten Volgend jaar maart zijn de waterschapsverkiezingen, die iedere vier jaar worden gehouden. Het waterschap is een regionale overheid met een democratisch gekozen bestuur en kan zijn werk uitvoeren door het innen van waterschapsbelasting. Waterschappen staan voor belangrijke vraagstukken en uitdagingen. Hoe beschermen we de inwoner tegen het water? En het water tegen de mens? Wat doen we voor het behoud van de natuur? En wanneer kiezen we juist voor plezier en recreatie? Om al deze taken uit te voeren, int het waterschap jaarlijks waterschapsbelasting, die iedereen betaalt. Zo zetten we samen zoden aan de dijk. De keuzes die waterschappen hierover maken, raken iedere Nederlander. Op 15 maart 2023 maken wij keuzes over de toekomst van ons water. Die keuzes hebben gevolgen voor hoe we leven met water. Kijk op agv.nl/waterschapsverkiezingen voor meer informatie.
Over Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkt in een gebied waar ruim 1,4 miljoen mensen wonen. Het gebied ligt in de provincies Noord-Holland, Utrecht en een klein stukje van Zuid-Holland. Bescherming tegen het water is een van de belangrijkste taken van het waterschap. www.agv.nl