Minder mensen verdronken in 2019

Nieuws Online
2 Min Read
Minder mensen verdronken in 2019

In 2019 verdronken 76 inwoners van Nederland, 36 minder dan in 2018. Bij mannen daalde het aantal verdrinkingen van 89 naar 64 en bij vrouwen van 23 naar 12. Naast 76 inwoners van Nederland verdronken ook 26 niet-inwoners, evenveel als in 2018. Dat meldt het CBS op basis van de meest recente cijfers.

Gemiddeld over de afgelopen twintig jaar verdronken jaarlijks 87 inwoners van Nederland. In de periode 1980-1999 waren dat er jaarlijks gemiddeld 112. Jaarlijks vindt ongeveer 1 op de 10 verdrinkingen binnen plaats, bijvoorbeeld in een badkuip of binnenzwembad.

Meeste verdrinkingen onder 60-plussers 

De meeste verdrinkingen vinden plaats onder inwoners van 60 jaar of ouder. Bij meer dan de helft (53 procent) van alle verdrinkingen gaat het om 60-plussers. In 2019 verdronken 40 inwoners van 60 jaar of ouder. Jongeren zijn het minst vaak slachtoffer van verdrinking: in 2019 verdronken 5 kinderen jonger dan 10 jaar en 4 kinderen tussen de 10 en 20 jaar.
Ten opzichte van 2018—een jaar met relatief veel verdrinkingen (112)—is in 2019 in iedere leeftijdsgroep het aantal verdrinkingen afgenomen. Maar ook vergeleken met 2017 was het aantal verdrinkingen in 2019 voor bijna alle leeftijdsgroepen lager. Alleen onder 60-plussers lag het aantal verdrinkingen in 2019 hoger dan in 2017 (40 tegen 32).   

Vooral minder verdrinkingen in zomer 2019

In 2019 lag het aantal verdrinkingen in de zomer aanmerkelijk lager dan in de zomers van 2015 tot en met 2018. Voor de andere seizoenen zijn de verschillen over de jaren klein. In 2019 waren er minder zomerse dagen (dagen met een temperatuur van minimaal 25 graden Celsius in De Bilt) dan in 2018 (25 tegen 37), maar meer dan in de jaren 2015, 2016 en 2017. De zomer van 2019 had 11 tropische dagen (dagen met een temperatuur van minimaal 30 graden Celsius in De Bilt). Dit zijn er meer dan gemiddeld in de afgelopen vijf jaar. Deze gegevens tonen geen verband aan tussen warme seizoenen met veel zomerse of tropische dagen en het aantal verdrinkingen in die seizoenen.

Bronnen