Meldpunt onbegrijpelijke namen op bankafschrift

september 11, 2018 0 Door Entertainment, Lifestyle Redactie: Henk van Antwerpen

Consumenten die vage afboekingen als MAB Amsterdam of C&M*VOF ARMOTA op hun bankafschriften vinden, kunnen daarvan melding maken op het Meldpunt onbegrijpelijke namen op je bankafschrift van de Consumentenbond.

Het Meldpunt ‘onbegrijpelijke namen op je bankafschrift’ heeft inmiddels ook al de aandacht van het kabinet. In een debat over betalingsverkeer nam de Tweede Kamer een motie aan over onduidelijke rekeningen. De regering wordt verzocht om met banken in gesprek te gaan met als doel dat bankafschrijvingen altijd duidelijk herleidbaar zijn tot bedrijf en transactie.

Meldpunt gestart
Met enige regelmaat krijgt de Consumentenbond klachten van consumenten die afschrijvingen van hen totaal onbekende bedrijven terugvinden op hun bankafschrift. Achterhalen om welk bedrijf het gaat, blijkt vaak onmogelijk. Consumenten kunnen daardoor niet goed hun bankrekening controleren en dat maakt het moeilijk om grip op de uitgaven te houden.

De Consumentenbond is een Meldpunt gestart om inzicht te krijgen in hoe groot het probleem is. We willen graag weten welke bedrijven zich er schuldig aan maken en welke vreemde namen ze gebruiken.

Doe mee!