Loonverschil tussen flexibele en vaste werknemers

Nieuws Online
1 Min Read
Loonverschil tussen flexibele en vaste werknemers
Loonverschil tussen flexibele en vaste werknemers

In dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends staan de verschillen in uurloon tussen vaste werknemers en de verschillende soorten flexibele werknemers centraal. Zowel het basisloon als het loon inclusief de incidentele componenten (vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, bijzondere beloningen, en loon ontvangen uit overwerk) zijn bekeken.

Onderzocht is in welke mate verschillen in uurloon te maken hebben met verschillen in persoons- en baankenmerken tussen vaste werknemers en flexwerkers.Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie verdienen gemiddeld 48 procent minder per uur dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie.

Het loonverschil hangt in sterke mate samen met verschillen in achtergrondkenmerken; flexibele werknemers zijn bijvoorbeeld gemiddeld jonger en lager opgeleid. Zonder verschillen in achtergrondkenmerken zou het loonverschil 7 procent zijn. Het loonverschil ten opzichte van vaste werknemers varieert aanzienlijk tussen de diverse soorten flexibele werknemers.

Voor oproepkrachten en tijdelijke werknemers zonder vaste uren is het ongecorrigeerde loonverschil 58 procent, het voor uiteenlopende achtergrondkenmerken gecorrigeerde loonverschil is 3 procent. Bij uitzendkrachten bedraag het loonverschil zonder correctie 37 procent, met correctie nog altijd 13 procent.

Downloads