Limburgse wasberen blijven welkom bij aap.

Limburgse wasberen blijven welkom bij aap.

30 augustus 2021 Uit Door Henk van Antwerpen

Provincie Limburg heeft besloten de wasberenaanpak die in 2019 van start ging voort te zetten. De resultaten van 1,5 jaar wasberen wegvangen in Limburg, vastgelegd door de Zoogdiervereniging in samenwerking met Bionet Natuuronderzoek, zijn dan ook erg positief. Het project, wat tot stand kwam na maatschappelijke onvrede over het eerdere besluit de wasberen af te schieten, is opnieuw aangeboden aan mogelijke partners. Stichting AAP hoopt opnieuw opvangpartner van het project te worden.

46 wasberen
In 2019 mocht AAP, mede dankzij de steun van tienduizenden mensen die de petitie tegen afschot ondertekenden, samen met de Zoogdierenvereniging aan de slag om zoveel mogelijk wasberen op te vangen. Na sterilisatie en ontworming tijdens hun quarantaine, zijn de dieren samengevoegd met soortgenoten om hen vervolgens bij herplaatspartners van AAP onder te brengen. Sinds oktober 2019 zijn op deze wijze 46 wasberen door AAP opgehaald in Limburg. Veertien van hen zijn sindsdien verhuist naar een permanent onderkomen, er zijn op dit moment nog 32 Limburgse wasberen bij AAP.

Lokale oorsprong
In hun eindrapport concludeert de Zoogdiervereniging dat wasberen in de hele provincie voorkomen. Bij de start van het project werd hun aantal geschat op 50-100 dieren. Mede door de goede werking van wasberenmeldpunt.nl, waarop burgers waarnemingen kunnen melden zodat vangkooien op de juiste plek geplaatst kunnen worden, zijn dat op dit moment nog 17 tot 36 dieren. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, zijn de dieren niet verwant aan de Dutise wasberenpopulatie. DNA-onderzoek wijst uit dat de dieren een lokale oorsprong hebben. Ze zijn vermoedelijk ontsnapt in de regio of stammen af van ontsnapte dieren.

Afschot niet noodzakelijk
Van de elf aanbevelingen die in het eindrapport worden gedaan vindt AAP alleen het makkelijker toepasbaar maken van afschot als aanvullende bestrijdingsmethode onnodig. Nu aangetoond is dat het aantal wasberen aantoonbaar zijn afgenomen, is afschot niet noodzakelijk om dit project succesvol af te ronden. AAP hoopt dat deze goede resultaten aanleiding vormen voor andere provincies om het gekozen afschotbeleid te heroverwegen. Door nu óf niets te doen óf, zoals onlangs in Gelderland, dieren af te schieten, wordt een effectieve bestrijding van de invasieve exoten in de toekomst alleen maar lastiger en kostbaarder.

Aanpak werkt
AAP is blij dat na 1,5 jaar wasberen opvangen met dit rapport kan worden aangetoond dat de voorgestelde aanpak werkt. Tientallen dierenlevens zijn gespaard, er wordt voldaan aan de Europese wettelijke verplichting en lokale overlast door wasberen wordt teruggedrongen. Nu de provincie Limburg instemt met de aanbevelingen, is dat een perfect startpunt om de (inter)nationale aanpak van lokale wasbeerpopulaties verder vorm te geven. Nu kan het nog – effectief én diervriendelijk.

Over Stichting AAP
AAP is een Europese dierenwelzijnsorganisatie die zich inzet voor exotische zoogdieren, zoals apen, wasberen, leeuwen en tijgers. Nog altijd worden talloze wilde dieren illegaal verhandeld, als huisdier gehouden of misbruikt in toerisme en entertainment. AAP pleit voor betere dierenwelzijnswetgeving in heel Europa en biedt in Nederland en Spanje opvang voor exotische dieren die dringend hulp nodig hebben. In de opvangcentra kunnen ze op adem komen terwijl ons team ze helpt gezond te worden. Als de dieren hersteld zijn, gaan ze naar een permanent verblijf bij een van onze herplaatspartners. Zo ontstaat er weer plek voor andere dieren in nood.

Foto: Limburgse wasberen bij AAP (c) AAP, 2021