Veiling mobiele communicatie

Veiling mobiele communicatie

22 juli 2020 Uit Door Nieuws Online Magazine

KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo verwerven frequenties via Nederlandse veiling mobiele communicatie

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft vandaag in een Kamerbrief bekend gemaakt dat drie bedrijven frequentieruimte hebben verworven bij de zogenoemde Nederlandse Multibandveiling.

De drie telecomaanbieders moeten voldoen aan diverse verplichtingen die met de vergunningen aan hen zijn gesteld.De vandaag geëindigde veiling heeft in totaal 1,23 miljard euro opgebracht.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Mobiele communicatie is een belangrijke basis voor toekomstige digitale innovaties op het gebied van zorg, landbouw, onderwijs, maakindustrie en mobiliteit. Nederland is daarin leidend en wil dat blijven door in de toegenomen behoefte van bedrijven, organisaties en consumenten aan snelle, betrouwbare en veilige mobiele communicatie te voorzien. Dat leidt tot kwaliteit, innovatie en redelijke prijzen voor consumenten en bedrijven.”

Verloop veiling
De zogenoemde 700, 1400 en 2100 Megahertz (MHz) frequentiebanden zijn volgens een meerrondenveiling verdeeld. Er waren op deze drie banden in totaal 26 vergunningen met een looptijd van twintig jaar via de veiling verkrijgbaar. Drie deelnemers waren tot de veiling toegelaten.

Bij de veiling waren maatregelen genomen om te zorgen dat deelnemende marktpartijen over maximaal veertig procent van het totaal aan beschikbare frequenties kunnen beschikken.. Zo blijft er voldoende concurrentie op de telecommarkt. Begin 2022 is er een volgende veiling van frequenties voor snelle mobiele communicatie.

De veiling is namens het ministerie uitgevoerd door Agentschap Telecom. Angeline van Dijk, directeur-hoofdinspecteur: “We kunnen terugkijken op een goed verlopen veiling. De situatie rondom corona heeft hieraan gelukkig niet in de weg gestaan. Ik feliciteer partijen met de door hen verworven frequenties en wens hen succes met de integratie hiervan in hun netwerken.”

De geldende internationale blootstellingslimieten aan elektromagnetische velden (EMV) zijn in maart 2020 nog bevestigd en gepreciseerd op basis van de actuele stand van de wetenschap. De limieten bevatten een zeer ruime veiligheidsmarge. De werkelijk gemeten blootstelling in Nederland door toezichthouder Agentschap Telecom (AT) zit daar over het algemeen een factor 10 onder. De strengste limiet is 28 Volt per meter (V/m). In de meeste gevallen meet het AT tussen 0.5 en 3 V/m. AT zal toezicht blijven houden op de naleving van de limieten.

Veiligheid en integriteit telecomnetwerken
Afgelopen december zijn hierover binnen de EU afspraken gemaakt en is een Nederlandse Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) gepubliceerd over de veiligheid en integriteit van telecommunicatie.

Kritieke onderdelen van telecomnetwerken mogen alleen afkomstig zijn van vertrouwde leveranciers. Via de AMvB kan aan telecomaanbieders worden opgedragen om bepaalde leveranciers uit te sluiten voor de kritieke onderdelen in hun netwerken. De Nederlandse maatregelen zijn in lijn met deze toolbox.

Mobiele netwerken draaien op lokale infrastructuur
Mobiele telecommunicatienetwerken draaien op antenne-installaties en de vaste dataverbindingen daar naartoe. Na deze veiling van frequenties is de verwachting dat het aantal antennes niet veel toeneemt: telecomaanbieders schatten in circa 10% voor de komende jaren.

Lokale overheden spelen een belangrijke rol bij de aanleg en het onderhoud van deze infrastructuur. Daarom zorgt het ministerie van EZK voor actuele kennis en informatie bij gemeenten en wordt er in een samenwerkingsverband (gemeenten, koepelorganisatie VNG en het Rijk) overlegd over de toekomst van digitale infrastructuur.