Klimaatzaak: Positief advies aan de Hoge Raad

Klimaatzaak: Positief advies aan de Hoge Raad

13 september 2019 Uit Door Nieuws Online

Vandaag hebben twee adviseurs van de Hoge Raad, plv. procureur-generaal Langemeijer en advocaat-generaal Wissink, hun advies uitgebracht aan de Hoge Raad in de zogenaamde klimaatzaak, die Urgenda al sinds 2012 voert om de Nederlandse Staat aan te zetten zich te houden aan haar eigen minimumnorm van 25% CO2-reductie in 2020 ten opzichte van 1990. De adviseurs volgen de redeneringen van het Hof en de Rechtbank en adviseren de uitspraak in stand te houden.

Staat moet voldoende bescherming bieden (“duty of care”)
Urgenda is blij met deze steun in de rug. Na de uitspraken van de rechtbank (2015) en het Hof (2018) Den Haag, zeggen nu ook de twee adviseurs van de Hoge Raad dat de Nederlandse Staat een plicht heeft om zijn burgers te beschermen en dat ze niet onder het minimum van 25% CO2-reductie in 2020 moeten komen. Dit getal hebben de rechters niet zelf verzonnen, maar heeft Nederland op basis van de wetenschap en afspraken in internationaal verband meer dan 10 jaar zelf aangehouden als ondergrens voor industriële landen. Het is het minimum niveau om nog op een enigszins geloofwaardig traject te zitten om ontwrichtende klimaatverandering zoveel mogelijk te voorkomen.

Gat is 23 Mton en geen 9 Mton: werk aan de winkel
De adviseurs zien ook het enorme gevaar dat klimaatverandering oplevert voor onze samenleving. Binnen de kaders van het klimaatverdrag is afgesproken dat industriële landen in 2020 tussen de 25 en 40% broeikasgassen minder zouden uitstoten dan in 1990. Gisteren hoorden we van het CBS dat Nederland eind 2018 op 15% reductie zat. Nog 23 Mton te gaan dus. Dus het gat is zeker geen 9 Mton zoals de regering ons wil doen geloven. Met drie uitspraken die de overheid zeggen volgend jaar 25% minder uit te stoten en een gat van 23 Mton is het nu dus eindelijk zaak om de turbo aan te zetten. Als het kabinet de rechtsstaat wil respecteren, dan moeten er nu beslissingen genomen worden, ook als ze pijnlijk zijn. 130 terug naar 120, waterpeil hier en daar omhoog, handhaven bestaande wetgeving op het gebied van energiebesparing. Veel maatregelen vallen samen met maatregelen om de uitstoot van stikstof terug te brengen, dus twee vliegen in 1 klap. Veiligheid en gezondheid weer voorop.

Het kan nog:
40 puntenplan van meer dan 700 organisaties – handreiking aan kabinet
Urgenda heeft op 24 juni dit jaar, precies 4 jaar na het vonnis van de rechtbank, met meer dan 700 organisaties een plan aangeboden aan het kabinet waarmee ze nog steeds het vonnis kunnen halen. Op dit moment wordt dat aangevuld tot 50 maatregelen, want de afgelopen maanden is er nog niet voldoende gedaan. We hopen dat het kabinet nu eindelijk de rechters serieus gaat nemen en niet wacht tot 20 december, als de Hoge Raad uitspraak doet.