Keihard werken maar amper rondkomen, Het Slot.

Keihard werken maar amper rondkomen, Het Slot.

22 mei 2019 0 Door Nieuws Online Redactie

Een avond over én met een groep die te vaak over het hoofd wordt gezien.
Hoe maak je de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk in Amsterdam op een menselijke manier zichtbaar? Op 12 juni brengt De Balie Live Journalism het journalistieke antwoord tot leven in een theatrale slotvoorstelling waar o.a. twee ervaringsdeskundigen in spelen. Ruim 300 Amsterdammers werkten hier aan mee. Voor het eerst is het onderwerp ‘werkende armen’ op deze manier onderzocht en in kaart gebracht. Na de voorstelling gaat wethouder Onderwijs, Armoede en Inburgering Marjolein Moorman in gesprek met het publiek.

In absolute aantallen is het aantal werkenden dat onder de armoedegrens leeft groter dan het aantal mensen zonder werk. In Amsterdam is de groep werkenden die in armoede leeft bijna twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde van 4,6% (SCP). Ze werken in de haarvaten van de economie van de stad, in de thuiszorg, horeca, schoonmaak, bezorging, het vervoer of de creatieve sector. Schaamte en isolatie liggen op de loer. En toch, zelfs in de meest schrijnende situaties, is ook trots, veerkracht, creativiteit en doorzettingsvermogen duidelijk voelbaar. Wanneer wordt het precair? Wanneer zijn die ‘overlevingsstrategieën’ onvoldoende? Deze complexiteit en gelaagdheid vertaalden we in samenwerking met theatermaker Jelle Zijlstra naar intieme scènes, gebaseerd op waargebeurde verhalen. 

We presenteren het verhaal van de stad in theatervorm, omdat we geloven dat we zo de verhalen van Amsterdammers ook op emotioneel niveau dichterbij kunnen brengen. Want, zo zei Robin Kwong, media innovator en werkzaam bij Financial Times: ”Theater is dé plek waar het publiek zich emotioneel kan binden aan een onderwerp, wat in artikelen  vaak niet lukt. In theater kan een journalist de zaken kwijt die moeilijk te beschrijven zijn in het dagelijkse werk”.

Om tot deze slotvoorstelling te komen hebben betrokken Amsterdammers gedurende vijf maanden in gesprekken, participatieve bijeenkomsten, interviews, enquêtes en mails meegedacht over de positie van werkenden met een laag inkomen. Al in een vroeg stadium hebben we dit eerste Live Journalism-onderzoek opengegooid. Waarom? Vanuit de simpele gedachte dat de bewoners van Amsterdam veel meer weten dan vier journalisten. En wie kan deze stadsontwikkelingen beter duiden dan de Amsterdammer zelf?