Joodse en katholieke tijdschriften toegevoegd aan Delpher

Joodse en katholieke tijdschriften toegevoegd aan Delpher

24 juni 2020 Uit Door Henk van Antwerpen

Blik op de verzuiling: joodse en katholieke tijdschriften toegevoegd aan Delpher
Vandaag zijn er bijna 50.000 nieuwe tijdschriftafleveringen toegevoegd aan Delpher, de website met ruim 100 miljoen pagina’s uit historische boeken, kranten en tijdschriften.

Het gaat deze keer vooral om edities van verschillende katholieke en joodse tijdschriften uit de 19e en 20e eeuw. Hiermee wordt een indrukwekkend beeld geschetst van de verzuiling van de toenmalige Nederlandse samenleving. In totaal bestaat de nieuwe toevoeging uit maar liefst 1.5 miljoen pagina’s uit 288 tijdschrifttitels.

De Nederlandse samenleving kenmerkte zich van de tweede helft van de 19e eeuw tot decennia na de Tweede Wereldoorlog door een sterke verdeling in groeperingen van levensbeschouwelijke aard.

Gereformeerden, hervormden, katholieken, en later ook socialisten en joden, organiseerden hun eigen parallelle samenlevingen met eigen scholen, eigen ziekenhuizen, eigen (sport)verenigingen, etc. Dit typisch Nederlandse verschijnsel maakte het harmonieus samenleven van een religieus en politiek sterk verdeelde bevolking mogelijk.

Een gevolg van de verzuiling was dat ook de media volgens deze levensbeschouwelijke scheidslijnen georganiseerd waren. Elke zuil had zijn eigen kranten en tijdschriften, en later ook zijn eigen radio- en televisieomroep.

Diverse Joodse collectie
Uit de collectie van de Universiteit van Amsterdam zijn er 158 Joodse titels van 1847 tot 1966 toegevoegd. Het gaat om een heel diverse verzameling tijdschriften: van religieuze tijdschriften tot uitgaven van joodse vakbonden, verenigingen en sportclubs. En natuurlijk bevat de collectie ook titels over het zionisme en Palestina. Voorbeelden zijn het ‘Weekblad voor Israëlieten’, ‘De Joodsche middenstander’ en de ‘De Joodsche jeugdkrant’. Bij een volgende publicatieronde op Delpher in juli zullen overigens nog meer Joodse tijdschriften worden toegevoegd.

Rijke Roomse Leven
Uit de collecties van het Katholiek Documentatiecentrum, het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, de KB en verschillende universiteitsbibliotheken, is de collectie katholieke tijdschriften verder uitgebreid. Het gaat om 81 titels van 1863 tot 1976, waarmee de periode wordt beslagen die in Nederland ook wel bekendstaat als het Rijke Roomse Leven.

Een voorbeeld is het orde-/kloostertijdschrift ‘Franciscaansch leven: maandschrift van Franciscaansche ascese, geschiedenis en kunst’, maar ook katholieke vrouwen- en gezinstijdschriften zoals ‘Beatrijs: katholiek weekblad voor de vrouw’ of ‘Huwelijk en huisgezin: tijdschrift voor vaders en moeders’ zijn opgenomen. Een andere opvallende toevoeging is een tijdschrift ter bevordering van hereniging van kerken, ‘De Roepstem uit het Oosten: bulletin van het Apostolaat der Hereniging’.

De toevoeging op Delpher wordt gecompleteerd door een serie oudere tijdschriften voor de jeugd, omroepmagazines en bladen uit de periode vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog.