Hulpdiensten: Levens redden moet in lespakket

Nieuws Online
6 Min Read
Hulpdiensten: Levens redden moet in lespakket

Hulpverlenend Nederland roept onder de noemer ‘Kids Save Lives 2020’ de overheid op les in hulpverlenen op te nemen als vast onderdeel van het curriculum op het basis- en voortgezet onderwijs. Iedere minuut dat hulp uitblijft bij een circulatiestilstand verlaagt de kans op overleving met 10%. Dus hoe sneller hulp verleend wordt in een levensbedreigende situatie, hoe beter. Kinderen en jongeren kunnen hierin een belangrijke rol spelen. “Studies tonen aan dat kinderen hele goede en adequate hulpverleners zijn, dat zij mensen in nood kunnen herkennen, hulp kunnen inschakelen en 112 kunnen bellen. Ook kunnen zij de eerste levensreddende handelingen verrichten,” aldus Renske Colenbrander, anesthesioloog en arts op de traumahelikopter intiatiefnemer van Kids Save Lives 2020.

Kids Save Lives 2020 wordt ondersteund door de traumahelikopters van Nederland, de Nationale Politie, KNRM, Brandweer Nederland en Ambulancezorg Nederland. Zij doen een gezamenlijke oproep om op alle scholen les te geven in hulpverlenen. Zij maken daarmee deel uit van een bredere wereldwijde beweging die wordt ondersteund door grote organisaties zoals de WHO. Ook het Rode Kruis steunt deze oproep. Uit onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat de drempel om te helpen lager is na het volgen van een EHBO-cursus. Daarnaast beleven kinderen een ongeval als minder traumatisch als ze zelf hebben kunnen bijdragen in plaats van machteloos aan de zijkant te hebben gestaan.

Kick-off
Het initiatief van ‘Kids Save Lives’ wordt afgetrapt met EHBO-lessen op een basisschool in Overveen, op vrijdag 2 oktober 2020. De organisatie heeft er vanaf het begin rekening mee gehouden dat aan alle coronamaatregelen wordt voldaan. De traumahelikopter, politie, brandweer en ambulance worden allemaal vertegenwoordigd. De hulpverleners zijn ter plaatse en komen ook met de politieauto, ambulance en brandweerwagen. Van de politie komt Lieke Hester, bekend van Bureau Burgwallen. “Ik zie tijdens mijn werk dat mensen niet weten wat ze moeten doen als ze voor nood komen te staan. Wij komen als politieagenten bij meldingen waar drie man staat te filmen, er twee volledig in paniek zijn, maar niemand wat doet. Door kinderen te leren hoe ze moeten handelen, betrek je ze bij het hulpverlenen. Dat is fijn voor henzelf, en uiteindelijk ook voor ons,” aldus Hester.

EHBO-petitie
Het Rode Kruis startte vorig jaar al een burgerinitiatief met artsengroep Schok & Pomp en Radio 10-dj Rob van Someren om EHBO vast op te laten nemen in het curriculum van het voortgezet onderwijs. Ruim 60.000 mensen zetten hun handtekening onder het burgerinitiatief. Toen bleek dat ook scholieren zelf hier massaal achter stonden. Deze petitie wordt begin 2021 in de Tweede Kamer besproken en wordt ondersteund door Kids Save Lives. “Na een ongeval telt iedere minuut. Ook kinderen kunnen in een situatie terecht komen waarbij ze eerste hulp moeten verlenen. Door dit soort lessen op scholen te organiseren, kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen in Nederland zo goed mogelijk is voorbereid op noodsituaties,” aldus Marieke van Schaik, algemeen directeur van het Rode Kruis.
De samenleving haalt er veel voordeel uit, terwijl de investering relatief klein is. Daarnaast is gebleken dat zij de kennis ook weer delen met mensen om hen heen. Dit betekent dat onderwijs aan één kind een grote maatschappelijke impact heeft. Colenbrander: “Wij geloven in een inclusieve maatschappij waarbij omkijken naar elkaar onderdeel is van opgroeien en daarmee van onze samenleving. Door kinderen te leren hoe ze bij kunnen dragen, worden ze weerbaarder, weten ze wat ze moeten doen en krijgen we helpende handen op straat in plaats van filmende omstanders.”

Noot aan de redactie (Niet ter publicatie);
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rode Kruis-woordvoerder Naomi Nolte via 06 46 80 80 96. De dienstdoende persvoorlichter is bereikbaar via 070- 44 55 612 of persvoorlichting@redcross.nl, ook buiten kantooruren.
Fotomateriaal is hier te downloaden en vrij te gebruiken onder vermelding van fotograaf Jaap Binsma.
Foto 1: vlnr: Anna Lemmers (ambulanceverpleegkundige), Lieke Hester (politieagent), Renske Colenbrander (arts op de traumahelikopter), Linda van Beekhoven (brandweer).
Foto 2: boven: Renske Colenbrander (arts op de traumahelikopter), onder vlnr: Anna Lemmers (ambulanceverpleegkundige), Lieke Hester (politieagent), Linda van Beekhoven (brandweer)

Altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws van het Rode Kruis? Schrijf je in voor onze perslijst en volg ons op Twitter.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten.
Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren.
Het Nederlandse Rode Kruis is niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, of een te late ontvangst daarvan.

This message is intended exclusively for the addressee.
It may contain information that is confidential.
If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message.
The Netherlands Red Cross is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.

TAGGED: