Hoe beïnvloedt corona onze mobiliteit?

Hoe beïnvloedt corona onze mobiliteit?

13 november 2020 Uit Door Nieuws Online

Hoe ontwikkelt het aantal passagiers dat van en naar nationale luchthavens vliegt zich?

In het derde kwartaal van 2020 reisden bijna 5,5 miljoen reizigers van en naar de vijf nationale luchthavens in Nederland. Dat zijn 17,6 miljoen reizigers minder dan in het derde kwartaal van 2019, een afname van 76,3 procent. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 is het aantal reizigers verzesvoudigd. Via Amsterdam Schiphol en Eindhoven reisden respectievelijk 83 en 13 procent van het totaal aantal passagiers. Rotterdam The Hague, Maastricht Aachen en Groningen Eelde waren in het derde kwartaal samen goed voor iets meer dan 4 procent van de passagiers.
Lees meer

Wat waren de meest gekozen bestemmingen vanaf nationale luchthavens in het derde kwartaal?

In de maanden juli, augustus en september 2020 vlogen in totaal ruim 5,5 miljoen passagiers tussen Nederland en een bestemming in het buitenland. 87 procent (4,7 miljoen reizigers) bleef binnen Europa. Iets meer dan 7 procent vloog van en naar Amerika en 4 procent van en naar Azië. Van en naar Europa vlogen 72 procent minder passagiers dan in het derde kwartaal van 2019, van en naar Amerika en Azië was deze daling respectievelijk 87 en 88 procent.
Lees meer

Hoeveel minder reizen we met het openbaar vervoer?

Tijdens de coronacrisis is het aantal check-ins in het openbaar vervoer tot 90 procent per dag afgenomen vergeleken met een jaar eerder. Op 7 juli, de eerste dinsdag waarop er weer met het openbaar vervoer gereisd mocht worden, was het aantal check-ins ongeveer de helft van het aantal op een vergelijkbare dinsdag in 2019.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het goederenvervoer zich?

In mei, juni en juli 2020 werden overwegend minder vervoersbewegingen in de binnenvaart, spoorvervoer, wegvervoer en zeevaart waargenomen. Meer informatie hierover op weekbasis is nu te vinden in het nieuwe dashboard ‘Snelle indicatoren Goederenvervoer’. Hierin zijn het aantal bewegingen te zien voor binnenvaart, luchtvaart, spoorvervoer, wegvervoer en zeevaart.

Waar mogelijk is hier ook informatie te vinden over het vervoerde gewicht (tonnages of in containereenheden) en tonkilometers, deze informatie wordt in de loop van de tijd verder aangevuld. Dit dashboard is tot stand gekomen in samenwerking met Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid, Panteia, Rijkswaterstaat, ProRail, Nationale Databank Wegverkeersgegevens, Schiphol, Royal Dirkzwager en de havenbedrijven Amsterdam, Groningen, Moerdijk, Rotterdam, en Zeeland.
Lees meer

Lees meer over