Hartstichting: aftrap crowdfundingactie

Nieuws Online
2 Min Read
Hartstichting: aftrap crowdfundingactie
Hartstichting: aftrap crowdfundingactie

Hartstichting: aftrap crowdfundingactie voor innovatief onderzoek
Voor de vierde keer krijgen talentvolle wetenschappers de kans om via crowdfunding rechtstreeks fondsen te werven voor baanbrekend onderzoek naar hart- en vaatziekten. Het onderzoek gaat van start als de onderzoeker erin slaagt het streefbedrag van € 25.000,- op te halen. De Hartstichting verdubbelt dit bedrag. In de eerdere drie edities konden in totaal 13 wetenschappers op deze manier hun onderzoek starten. Ditmaal krijgen vijf onderzoekers de kans om hun onderzoek te financieren via deze crowdfunding.

Baanbrekende oplossingen
De wetenschappers zoeken naar baanbrekende oplossingen. De Hartstichting en de onderzoekers willen het publiek hierbij betrekken, onder andere via de crowdfundingactie en via betrokkenheid van zorgverleners, patiënten en hun naasten. De Hartstichting ondersteunt de onderzoekers bij het binnenhalen van donaties en bij de promotie van hun onderzoek naar het grote publiek.

Floris Italianer, directeur Hartstichting: ‘Op ons crowdfundingplatform kun je rechtstreeks bijdragen aan een onderzoek dat je nauw aan het hart ligt. Dat varieert van big data onderzoek naar de beste behandeling van hart- en vaatziekten, tot onderzoek op hartspiercellen op een chip.’

Veel winst voor de patiënt
De onderzoekers zijn geselecteerd omdat zij buiten de gebaande paden denken en erop gericht zijn de resultaten van hun onderzoek toe te passen in de praktijk. Juist onderzoeksprojecten met een originele invalshoek kunnen een grote stap voorwaarts betekenen en veel winst opleveren voor de patiënt.

Strenge selectie
De vijf onderzoeksvoorstellen zijn kritisch beoordeeld en goedgekeurd door de Wetenschappelijke Advies Raad van de Hartstichting en de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK). De CMK bestaat uit leden die belang hebben bij de uitkomsten van onderzoek op hart- en vaatziekten. Dit zijn bijvoorbeeld zorgverleners, patiënten en hun naasten. Door mensen uit de praktijk te betrekken, wil de Hartstichting bereiken dat oplossingen sneller beschikbaar zijn voor de patiënt