Draagvlak coronamaatregelen neemt af.

Nieuws Online
6 Min Read
Draagvlak coronamaatregelen neemt af.

KHN: Draagvlak coronamaatregelen neemt af. Versneld en verantwoord versoepelen cruciaal! Gisteren werd bekendgemaakt dat de veiligheidsregio’s zich zorgen maken over de naleving van coronamaatregelen in de horeca. Volgens voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls hebben mensen er in cafés en restaurants steeds meer moeite mee om anderhalve meter afstand te houden.

Vorige week uitte Koninklijke Horeca Nederland (KHN) al haar zorgen over de naleving van maatregelen, welke nu wordt bevestigd door het Veiligheidsberaad.
Het gedrag binnen de samenleving verandert per week en het draagvlak voor de restricties neemt bij gasten – en in het verlengde daarvan bij ondernemers – in rap tempo af; de samenleving is letterlijk en figuurlijk op zoek naar meer ruimte. Horecaondernemers doen ontzettend hun best, maar lopen vast omdat ze op groot onbegrip bij hun gasten stuiten. Daarom pleit KHN voor het per direct opheffen van restricties ten aanzien van de inrichting van terrassen, een werkbare toepassing van het maximum aantal personen per ruimte en niet per gebouw en van ‘reserveren naar inchecken’. Verder is het cruciaal dat, uiteraard met inachtneming van de volksgezondheid, zo snel mogelijk wordt gewerkt aan het versneld versoepelen van de overige restricties, in ieder geval per 1 augustus. De tijd is gekomen om te kijken naar nieuwe oplossingen die recht doen aan het huidige maatschappijbeeld en de gezondheidscijfers.

Draagvlak bij publiek neemt af, ondernemersvertrouwen daalt
De afgelopen week ontving KHN verschillende signalen vanuit het land dat horecaondernemers hun deuren sluiten. Omdat de anderhalve meter regels niet rendabel zijn, maar ook omdat zij bang zijn voor hoge boetes als gasten de coronaregels niet naleven.

Inmiddels is de discussie verschoven en is de vraag: hoe bereid zijn mensen nog om zich aan de regels te houden? Het draagvlak voor de coronamaatregelen in de samenleving is enorm afgenomen. We zien dit niet alleen terug in het straatbeeld, maar ook bij horecabezoeken. Gasten begrijpen niet waarom de regels in de horeca nog zo streng zijn, terwijl op andere plekken anderhalve meter geen issue meer lijkt te zijn.

Als de bereidheid voor naleving coronamaatregelen bij het publiek afneemt, dan is het niet reëel dat de volledige verantwoordelijkheid bij de ondernemers wordt gelegd. De handhaving is niet het probleem, maar het draagvlak bij het publiek. Hier ligt een grote taak voor de overheid.

De ontwikkeling van de gezondheidscijfers lijkt ook zodanig, dat versnelde versoepeling van restricties mogelijk moet zijn. Volgens KHN is het daarom cruciaal dat er zo snel mogelijk wordt gekeken naar meer & snellere verruiming van de mogelijkheden, die recht doen aan zowel de huidige maatschappelijke situatie, als aan de ontwikkeling van de cijfers.

KHN roept overheid op: werk met ons samen aan roadmap voor versnelde versoepelingen. Om een verregaande versoepeling van de maatregelen in werking te zetten, heeft KHN vorige week al constructieve en concrete voorstellen ingediend bij het kabinet.

Zo pleit KHN op de kortst mogelijke termijn voor:
• het opheffen van restricties ten aanzien van de inrichting van terrassen;
• een werkbare toepassing van het maximum aantal personen (per 1 juli as 100) per ruimte en niet per gebouw;
• de vervanging van verplicht reserveren door het ‘inchecken door gezondheidsvragen te beantwoorden’.

Daarnaast heeft KHN voorgesteld om voor de wat langere termijn samen met de overheid te werken aan een roadmap, waarmee zo snel mogelijk perspectief wordt geboden voor zowel ondernemer als gast en waarmee wordt gewerkt aan een terugkeer naar ‘het oude normaal’.

Op de middellange termijn – 1 augustus – moeten we toe naar mogelijkheden om meer mensen binnen anderhalve meter bij elkaar aan tafel te kunnen laten zitten. En op de lange termijn – 1 september – moeten we toe naar een maximum aantal toegestane personen per vierkante meter.

Daarnaast is het van groot belang dat er een gezamenlijk plan wordt gemaakt om clubs en discotheken op een verantwoorde en geleidelijke manier al vóór 1 september open te kunnen laten gaan.

Inmiddels zijn er door de naleving goede resultaten bereikt en hebben we er samen voor gezorgd dat het coronamonster is teruggedrongen. Om het maatschappelijk draagvlak en de gezamenlijkheid te behouden, zijn er meer en verdergaande stappen voor versoepeling nodig dan tot dusverre aangekondigd.

De positieve ontwikkeling van de cijfers lijkt dat ook te rechtvaardigen. Versneld en verantwoord versoepelen is nu cruciaal. KHN roept het kabinet dan ook op om samen met KHN en de horecabranche met oplossingen te komen en perspectief voor zowel de korte als lange termijn te bieden.