Deze week in Elsevier Weekblad.

Nieuws Online
3 Min Read
Deze week in Elsevier Weekblad.
Deze week in Elsevier Weekblad.

Deze week in Elsevier Weekblad: Beste ziekenhuizen 2019

Volgens het onderzoek Beste ziekenhuizen 2019 van Elsevier Weekblad zijn negen ziekenhuizen de beste van Nederland, waaronder twee ziekenhuizen die op alle fronten uitstekend presteren:

  • Beatrixziekenhuis in Gorinchem (Rivas Zorggroep)
  • Laurentius Ziekenhuis in Roermond

Patiëntgerichtheid en de kwaliteit van de medische zorg vormen de kern van het jaarlijkse onderzoek Beste ziekenhuizen van Elsevier Weekblad. Welke ziekenhuizen houden het meest rekening met de patiënt? Waar is de zorg veilig en up-to-date?

Negen ziekenhuizen halen de hoogste score in een beoordeling op 556 punten. Dat zijn naast de twee eerder genoemde ziekenhuizen: Rijnstate in Arnhem, het Admiraal de Ruyterziekenhuis in Goes, de Tergooiziekenhuizen in Hilversum, Ziekenhuis Rivierenland in Tiel, Saxenburgh Groep in Hardenberg, Spaarne Gasthuis in Hoofddorp en het Flevoziekenhuis in Almere.

In totaal zijn dit jaar 75 ziekenhuizen beoordeeld.

Beste ziekenhuizen is geen ranglijst, maar deelt ziekenhuizen in vier groepen in: veel lager, lager, hoger en veel hoger dan het landelijk gemiddelde. Onder het motto ‘doe wat je doet goed’ zijn de ziekenhuizen beoordeeld op het functioneren als geheel.

Alle onderzoeksgegevens komen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Zorginstituut Nederland en zijn wettelijk verplicht aangeleverd door de ziekenhuizen zelf. Het zijn kwaliteitsmaten die ziekenhuizen en artsen hebben afgesproken met de Inspectie, verzekeraars, patiëntenorganisaties en de Consumentenbond.

36 ziekenhuizen halen volumenormen voor operaties niet

Een ziekenhuis dat een bepaalde operatie vaak uitvoert, is veiliger voor de patiënt. Voor twaalf operaties voldoen 36 ziekenhuizen niet aan de minimumnormen die wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten hanteren. Elsevier Weekblad publiceert het complete overzicht.

Financiële stabiliteit

Ook is de financiële stabiliteit van alle ziekenhuizen onderzocht – zowel voor de korte als de lange termijn. Dit gebeurde aan de hand van vijf indicatoren die gangbaar zijn om zorginstellingen te beoordelen. Een analyse van jaarverslagen over 2018 wijst uit:

  • 56 ziekenhuizen staan er goed tot zeer goed voor
  • voor 13 ziekenhuizen is het oppassen
  • van 3 ziekenhuizen is de positie zwak tot precair

Alle uitkomsten van het onderzoek Beste ziekenhuizen 2019 verschijnen deze week in Elsevier Weekblad en op www.elsevierweekblad.nl/besteziekenhuizen. Daar staat ook een toelichting op de methodiek.

Het onderzoek Beste ziekenhuizen is een product van Elsevier Weekblad met ondersteuning van bureau SiRM te Utrecht, gespecialiseerd in gezondheidszorg en gereguleerde marktwerking.