Corona- en hartklachten moeilijk  te onderscheiden

Corona- en hartklachten moeilijk te onderscheiden

19 mei 2020 Uit Door Henk van Antwerpen

Dringend betere diagnostiek én behandeling op maat nodig. Hart- en vaatpatiënten kunnen ernstig ziek worden door het corona-virus, maar huisartsen missen nog belangrijke informatie voor een snelle diagnose en behandeling. Nu de maatregelen versoepeld zijn en mensen weer meer met elkaar in contact komen, is het van levensbelang dat huisartsen zien wie ernstig ziek dreigt te gaan worden door het virus. De Hartstichting is daarom samen met huisartsen en cardiologen een nieuw onderzoek begonnen.

Het onderzoek richt zich op patiënten die niet in het ziekenhuis liggen. Deze mensen hebben bij klachten contact met de huisarts, maar een snelle diagnose en behandeling is vaak lastig. Zo kunnen bijvoorbeeld benauwdheid of pijn op de borst wijzen op hart- of vaatproblemen, maar het zijn ook klachten die voorkomen bij een corona-infectie. Huisartsen willen dat onderscheid sneller kunnen maken.
Onderzocht wordt ook of complicaties sneller kunnen worden ontdekt, waardoor de juiste behandeling eerder kan starten.

“We hebben dringend meer kennis nodig over de beste behandeling van hart- en vaatpatiënten met corona”, zegt huisarts en onderzoeker Frans Rutten (UMC Utrecht). “We willen beter weten hoe we besmette patiënten in een vroeg stadium kunnen behandelen, om zo ernstige klachten en eventueel een opname in het ziekenhuis te voorkomen.”

Vertel het verder