Corona beteugelen door inzet van hygiënisch schoon textiel!

Corona beteugelen door inzet van hygiënisch schoon textiel!

3 november 2020 0 Door Nieuws Online

In deze tijden van corona zijn de cruciale beroepsgroepen van vitaal belang. En daarmee ook hun toeleveranciers. Zo moeten ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen rekenen op hygiënisch schone en dus coronavrije textielpakketten. Linnengoed en werkkleding voor patiënten én voor medewerkers. Om dit te borgen houdt het College van Deskundigen Certex, het kwaliteitsschema van de textielverzorgingsbranche, een vinger aan de pols.

Cruciale dienstverlening

Professionele textielverzorging levert aan tal van cruciale beroepsgroepen, zoals artsen, verpleegkundigen, apothekers, farmaciebedrijven, de kinderopvang, brandweer, politie, de food-industrie et cetera. Mede dankzij deze dienstverlening kunnen deze sectoren ook tijdens de coronacrisis blijven functioneren en presteren. Wasserijen die aan bijvoorbeeld de ziekenhuizen en verzorgingshuizen leveren, maken op piekmomenten vele overuren om iedereen van hygiënisch schoon linnengoed en werkkleding te kunnen voorzien.

Een zorg minder

Om infecties te voorkomen zijn binnen de zorgsector de kwaliteitseisen voor textielpakketten ontwikkeld. Deze eisen zijn vastgelegd in het kwaliteitsmanagementsysteem Certex® dat geldt als de benchmark binnen de zorg. Dit ISO9001-schema is aangevuld met specifieke eisen voor textielservice. Dat betreffen kwaliteitsrichtlijnen en microbiologische eisen ten behoeve van het borgen van een adequate hygiëne. Het voldoen aan kwaliteits- en hygiëne-eisen borgt de veiligheid van het gebruik van textiel ter bescherming van de medewerker en de patiënt/gebruiker. Voor klanten één hele zorg minder!

Onafhankelijke toetsing!
Het onafhankelijke College van Deskundigen Certex® borgt de inhoud van het schema. Het College van Deskundigen adviseert het bestuur van de Federatie Textielbeheer Nederland (eigenaar) alsmede TÜV Nederland die de kwaliteitsaudits uitvoert en de certificaten uitgeeft.

Deskundigheid verzekerd Het College bestaat uit vertegenwoordigers van diverse organisaties en brengen deskundigheid in die voor een verantwoorde inzet van textiel nodig is. Dit betreffen een arts-microbioloog, een facilitair manager van een ziekenhuis, een voorzitter van een patiëntenvereniging en een onafhankelijk consultant uit de horecasector. In het College hebben verder ook enkele deskundigen uit de textielservicesector zelf zitting. Door een zorgvuldige toetsing van de werkwijze en procedures leveren deze deskundigen een belangrijke bijdrage aan de veilige inzet van hygiënisch schoon textiel in het belang van patiënten, gasten en medewerkers! Dit is ook waar het corona betreft een effectief instrument gebleken.

Kwaliteitsbewaking door onafhankelijk College van Deskundigen

Zijn de scholen wel hygiënisch schoon?

IKEA en Nederlandse i-did lanceren collectie van gerecycled textie