Collega’s worden gemist maar de files niet

Collega’s worden gemist maar de files niet

3 april 2020 Uit Door Nieuws Online Magazine

Collega’s worden gemist maar de files niet. Thuiswerkers over thuiswerken

Vijfhonderdveertig mensen uit de Rotterdamse regio deden afgelopen week mee aan een korte enquête over thuiswerken. 85 procent van de respondenten werkt momenteel vanuit huis. Iets meer dan de helft, 53 procent, geeft aan het prettig te vinden om thuis aan het werk te zijn.

Het meest genoemde voordeel is dat respondenten niet meer in de file hoeven te staan. Het grootste nadeel, dat door 95 procent van de thuiswerkers werd genoemd, is het gemis van de collega’s. Opvallend is dat er geen verschillen zitten in de beleving van het thuiswerken tussen respondenten die dit voorheen nooit deden en respondenten die in het verleden soms thuiswerkten.

Deze enquête is uitgevoerd onder het Mobiliteitspanel van De Verkeersonderneming en verspreid via de social media kanalen van de publiekscampagne Ways2go.

Resultaten
Dit is de top drie van meest gegeven antwoorden op de vraag ‘wat mis je het meest nu je thuiswerkt?’

  1. Collega’s
  2. Informatie over het werk
  3. Vaste structuur van de dag

Opvallend is dat bijna 400 respondenten aangeven hun werkzaamheden goed vanuit huis uit te kunnen voeren, maar dat slechts 53 procent van alle thuiswerkers het thuiswerken ook daadwerkelijk als prettig ervaart.

37 Procent van de respondenten die momenteel thuiswerken, werkten voorheen ook al thuis. De meesten deden dit gemiddeld een dag per week. Bijna een kwart van deze groep geeft aan het momenteel niet fijn te vinden om thuis te werken, onder andere omdat ze sneller afgeleid zijn. “Een dag thuiswerken vind ik fijn, maar een hele week is toch wel erg saai,” aldus een respondent.

Een ander opvallend verschil is dat de groep thuiswerkers die ook kinderen met onderwijs moet helpen niet negatiever is over het thuiswerken dan de groep die dit niet hoeft. In totaal helpen momenteel maar liefst 105 thuiswerkers hun kinderen met thuisonderwijs. “Er zijn momenten dat thuiswerken prima gaat, maar er zijn ook momenten dat het niet goed lukt. Je bent dan bijvoorbeeld ook ‘docent’ of ‘psycholoog’ met een tiener thuis,” aldus een respondent.

De meeste thuiswerkende respondenten geven aan zij vanuit huis kunnen inloggen op het systeem van de werkgever. Ook faciliteren veel werkgevers momenteel digitale vergaderfaciliteiten.

Mobiliteitspanel
De Verkeersonderneming riep drie jaar geleden een Mobiliteitspanel in het leven. Hierin denken circa 5.500 mensen uit de Rotterdamse en Drechtse regio mee over bereikbaarheid en mobiliteit. Ook proberen mensen uit het Mobiliteitspanel soms als eerste regelingen, acties of nieuwe vormen van mobiliteit uit.

Toelichting enquête
De enquête is niet bedoeld als statistisch onderzoek, maar geeft wel een beeld hoe meer dan 450 mensen uit de regio het thuiswerken ervaren. De komende periode zal De Verkeersonderneming meer kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitvoeren naar de ervaringen van thuiswerken in de regio. De organisatie probeert lessen te trekken uit de huidige ervaringen om zo het thuiswerken ook na deze crisis te stimuleren en zo de files te beperken.

Over Ways2go en De Verkeersonderneming
Ways2go is de publiekscampagne van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming. In De Verkeersonderneming werken het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat/Rijkswaterstaat, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam samen met diverse gemeenten uit de regio aan een betere mobiliteit en bereikbaarheid.