Burger genegeerd door overheid bij klimaatakkoord

Nieuws Online
3 Min Read
Burger genegeerd door overheid bij klimaatakkoord
Burger genegeerd door overheid bij klimaatakkoord

De burger komt in de knel bij overeenkomsten zoals het klimaatakkoord en het pensioenakkoord, die later tot wetten worden vertaald.
Ze komt nauwelijks aan het woord. Dit concludeerde een bevlogen Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen tijdens de twaalfde Kees Lunshoflezing in perscentrum Nieuwspoort.

Bij de totstandkoming van grote akkoorden wordt de burger nauwelijks betrokken en de uitvoering gebeurt vaak decentraal. Het zijn akkoorden van belangenbehartigers, aldus Van Zutphen.
De landelijke overheid besteedt haar verantwoordelijkheid uit aan lokale overheden, maatschappelijke organisaties en private partijen. De burger heeft het gevoel dat hij nergens terecht kan als hij het niet eens is met gemaakte keuzes.
De gemeenten zeggen nu vaak: ‘Daar gaan wij niet over.’ Er wordt over de burger gesproken, niet met de burger. Dat levert veel onvrede op.
Mensen willen weten wat akkoorden voor hen en hun leefomgeving betekenen. Hier is een belangrijke rol voor ombudsman en media weggelegd. De Nationale Ombudsman riep de overheid op tot meer transparantie over de eigen rol en die van de burger.
‘Wees eerlijk, begripvol en simpel. Daar hebben burgers behoefte aan. De burger heeft behoefte aan menselijk contact. Dus overheid: wees bereikbaar en vraag de burgers wat zij belangrijk vinden.’
Volgens Van Zutphen moeten burgers uit alle milieus de kans krijgen echt invloed uit te oefenen.

De Nationale Ombudsman wil meer lokaal aanwezig zijn. Op die manier krijgt de burger meer gelegenheid om de decentrale uitvoering te controleren en de verantwoordelijken aan te spreken.
Ook journalisten zouden meer lokaal moeten opereren, vindt Van Zutphen. Helaas is er een andere trend gaande, er zijn inmiddels al veel lokale media ter ziele gegaan.

Na zijn lezing werd de Nationale Ombudsman bevraagd door een media-panel onder leiding van Nynke de Zoeten, parlementair verslaggever Nieuwsuur.
Het panel bestond uit Syp Wynia, zelfstandig publicist, journalist en columnist, Marike Stellinga, econoom en politiek verslaggever NRC en Bart Zuidervaart, chef politieke redactie Trouw.

Kees Lunshof
Deze lezing is ter herinnering aan Kees Lunshof, politiek commentator en adjunct-hoofdredacteur van De Telegraaf.
Lunshof (1945) startte in 1971 bij De Telegraaf; hij won in 1992 de Anne Vondelingprijs voor de heldere, onverbloemde manier waarop hij de politiek beschreef in de krant.
Hij gold als invloedrijk politiek commentator. Lunshof overleed in 2007 op 61-jarige leeftijd.