BORSTLAP DRAAIT ZZP’ER DE NEK OM

BORSTLAP DRAAIT ZZP’ER DE NEK OM

23 januari 2020 Uit Door nieuws van de dag

De commissie-Borstlap stelt voor iedere werkende als werknemer te beschouwen tenzij kan worden aangetoond dat het een zelfstandige is. Daarmee gaat zij volkomen voorbij aan de behoefte van zelfstandigen om in vrijheid te ondernemen en zeggenschap te hebben over hun eigen werk. Dat getuigt van oud denken en een gebrek aan respect voor de ruim 1 miljoen zzp’ers, vindt Zelfstandigen Bouw.

Voorzitter Charles Verhoef ziet in het eindrapport van de commissie een reeks goede aanbevelingen voor een gezonde arbeidsmarkt. “Ik onderschrijf het voorstel voor een basisstelsel bij arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Ik steun het pleidooi voor persoonlijke ontwikkelbudgetten voor alle werkenden en ik ben het eens met de maatregelen die moeten voorkomen dat zzp’ers worden ingeschakeld omdat zij goedkoper zijn dan werknemers.”

Maar Verhoef vindt het onbegrijpelijk dat Borstlap geheel voorbij gaat aan de maatschappelijke wens de groeiende groep zzp’ers een volwaardige positie op de arbeidsmarkt te geven. Verhoef: “De commissie pleit wel voor een ordelijke arbeidsmarkt met een duidelijke plek voor zelfstandigen, maar haalt dat pleidooi in feite zelf onderuit door voor te stellen iedere werkende als werknemer te bestempelen tenzij ‘de werkgevende kan aantonen dat het een zelfstandige betreft’. Dat is geen eigen plek, maar een afhankelijke positie.”

Zelfstandigen Bouw is dé ondernemersorganisatie voor zzp’ers in de bouw, hout en techniek