Artsen Covid Collectief is geschrokken van het kabinetsbesluit

Artsen Covid Collectief is geschrokken van het kabinetsbesluit

4 februari 2021 0 Door Nieuws Online

De Stichting Artsen Covid Collectief is geschrokken van het kabinetsbesluit dat in de persconferentie van 2 februari 2021 is gepresenteerd. Het kabinet wil per 8 februari a.s. de basisscholen heropenen onder voorwaarde dat bij een positieve testuitslag een hele schoolklas verplicht in quarantaine zal gaan en na vijf dagen een hertest moet volgen. Het Artsen Collectief pleit juist voor directe en onvoorwaardelijke opening van basis- en middelbare scholen en stelt dat de voorwaarde onterecht is en kinderen schade toebrengt. Kinderen hebben het recht om in vrijheid en zonder angst te mogen opgroeien in een veilige omgeving.

“Het test- en quarantaine beleid suggereert dat kinderen schuldig zijn aan het verspreiden van het virus.

Het Coronavirus vormt voor hen geen enkele gezondheidsdreiging en kinderen spelen een verwaarloosbaar kleine rol bij de virusoverdracht”, aldus de voorzitter van het Artsen Collectief. “Aan de andere kant maken deze coronamaatregelen wel hun heden en toekomst kapot. Dit kabinet wakkert angst aan. Het beleid geeft schade aan kinderen en ouders. Scholen en bonden moeten zich dat realiseren.”


Afweersysteem opbouwen

De betrokken artsen benadrukken dat weerstand van het lichaam juist wordt opgebouwd door onderling contact. Virussen en bacteriën zijn essentiële onderdelen van het menselijke bestaan. “Vooral voor kinderen is het doormaken van verkoudheden onlosmakelijk verbonden met het opbouwen van een gezond afweersysteem. Als we kinderen contacten ontzeggen, verzwakt de gezondheid van kinderen en dus uiteindelijk ook de maatschappij” stellen de artsen.


Geen stijging door Britse variant  

Het nieuwste kabinetsbeleid, gebaseerd op een OMT-advies, komt voort uit de angst die is ontstaan als gevolg van computerberekeningen over de besmettelijkheid van de nieuwe Britse corona variant. Deze variant is al sinds september 2020 geconstateerd in Nederland. In de praktijk is er nog geen stijging vastgesteld van het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van deze variant. Daarnaast heeft Jaap van Dissel (RIVM) in de technische briefing van 13 januari jl. de Tweede Kamer laten weten dat ‘kinderen niet bevattelijker zijn voor de Britse variant’.

Test is geen diagnose

De betrokken artsen benadrukken nogmaals dat de kans dat iemand zonder klachten een ander besmet verwaarloosbaar klein is. Een positieve Corona testuitslag betekent niet automatisch dat iemand ook anderen kan besmetten. Een test is geen diagnose en mag niet als zodanig worden gebruikt. Dat hebben ook minister Hugo de Jonge, Jaap van Dissel en Marion Koopmans van het RIVM eerder toegegeven

Zonder klachten niet besmettelijk

Het valt het Artsen Collectief op dat er in toenemende mate wordt opgeroepen om grote delen van de maatschappij standaard te laten testen op het coronavirus (SARS-CoV-2) die de ziekte COVID-19 kan veroorzaken. Ook mensen die geen specifieke klachten hebben.Het Artsen Collectief stelt vast, mede op basis van het WHO-advies van 20-01-2021 dat een Corona-test alleen afgenomen moet worden bij een persoon met typische klachten en alleen ná beoordeling door een arts. Daarbij moet getest worden op álle ziekten die de symptomen die iemand heeft, zouden kunnen verklaren. Er kan bijvoorbeeld ook een andere luchtweginfectie aan de hand zijn. Tegelijk bepleiten we dat er actief wordt gezocht naar mogelijkheden om leraren die bezorgd zijn om hun eigen gezondheid of om kwetsbaren in hun huishouden, bij het onderwijs proces betrokken te houden. Wellicht door inzet van meer persoonlijke beschermingsmaatregelen of de optie.