AOV Bouw vangt onverzekerden op

AOV Bouw vangt onverzekerden op

30 december 2019 0 Door Nieuws Online

Al meer dan 1000 zzp’ers in de bouw nemen deel aan AOV Bouw, de arbeidsongeschiktheidsvoorziening die Zelfstandigen Bouw dit voorjaar heeft gelanceerd. Voor een paar tientjes per maand zijn zij bij ziekte minimaal twee jaar lang verzekerd van inkomen. 

Eén van hen is Ger van der Zee die zich nergens kon verzekeren. Hij begon zes jaar geleden zijn eigen isolatiebedrijf. Hij was toen 56; te oud om nog bij een verzekeraar terecht te kunnen.

“Precies daarom zijn wij AOV Bouw begonnen” zegt voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw. “Wij accepteren iedereen op dezelfde voorwaarden. Ook ouderen, ook de vakman die ooit een hernia heeft gehad en daarom niet welkom is bij een verzekeraar of alleen tegen een onbetaalbare premie.” Iedereen is welkom en toch is  het ziekteverzuim onder de deelnemers maar  1,24%,  een stuk lager dan het landelijk gemiddelde van 4,2%.  “Dat bewijst het ongelijk van verzekeraars die veel zzp’ers in de bouw weigeren omdat zij het risico te groot vinden.”

Spaarpot
Met AOV Bouw sparen deelnemers samen voor als één van hen ziek wordt. Zij leggen elke maand een vast bedrag in. Dat geld blijft van hen. Daar gaan alleen de bijdragen aan zieke deelnemers van af. Daarnaast betalen zij 25 euro administratiekosten per maand.

Een voorbeeld: Henk de Klusser wil bij ziekte een inkomen hebben van 2000 euro netto in de maand. Hij legt al negen maanden elke maand 150 euro in. Hij geeft  per maand gemiddeld 13,50 euro aan zieke deelnemers. Van die 150 euro inleg houdt hij  dus iedere maand 136,50 euro over. Daardoor zit in zijn spaarpot al dik 1200 euro. Zodra zijn spaarpot meer bedraagt dan zijn jaarlijkse inleg kan hij het geld  naar eigen believen besteden, bijvoorbeeld voor zijn pensioen. Bij beëindiging van deelname wordt het spaarsaldo aan de deelnemer uitgekeerd.


Van der Zee heeft – net als veel zzp’ ers – jarenlang onverzekerd gewerkt. Hij had gedacht bij het UWV terecht te kunnen toen hij zzp’ er werd.  “Ik heb een burn-out gehad toen ik nog als manager werkte. Ik ben gedeeltelijk afgekeurd en krijg een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering.” Om zijn inkomen aan te vullen tot het oude niveau is hij  voor zichzelf  begonnen.“ Voor het deel dat ik werk wilde ik me via het UWV verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Ik dacht dat die verplicht waren me te accepteren, maar nee dus. Ze weigerden me omdat ik gedeeltelijk arbeidsongeschikt ben.”

AOV Bouw is speciaal voor zzp’ ers in de bouw.  Voor zelfstandigen buiten de bouw is AOV Profs opgezet.  Bij beide kunnen deelnemers kiezen voor een uitkeringsduur van twee jaar of vijf  jaar. Oudere deelnemers hebben zelfs recht op een uitkering tot hun AOW-leeftijd.

Zelfstandigen Bouw is de ondernemersorganisatie voor zzp’ ers in bouw, hout en techniek