Alternatieven voor zekerheid op bankrekeningen

Nieuws Online
2 Min Read
Dit boek gaat over zekerheid op bankrekeningen. In de eerste plaats komt de traditionele benadering daarvan aan de orde, dat wil zeggen,
Dit boek gaat over zekerheid op bankrekeningen. In de eerste plaats komt de traditionele benadering daarvan aan de orde, dat wil zeggen,

Dit boek gaat over zekerheid op bankrekeningen. In de eerste plaats komt de traditionele benadering daarvan aan de orde, dat wil zeggen, verpanding van het saldo. Daarbij wordt een aantal voor de praktijk relevante knelpunten van die figuur besproken, zoals de vraag of het mogelijk is een saldo te verpanden ten gunste van de bank waar dat saldo wordt aangehouden en de vraag of een rekeninghouder ondanks een openbare verpanding de bevoegdheid kan worden gegeven over zijn rekening te blijven beschikken.

De kern van dit boek vormt echter de vraag of het geldende recht ook alternatieven biedt om banksaldi (maar ook andere vorderingsrechten) in zekerheid te geven. De vraag die daarbij centraal staat is of door middel van contractuele afspraken (waaronder een ingreep in het vorderingsrecht van de rekeninghouder op de bank) niet vaak een vergelijkbaar resultaat zal kunnen worden bereikt als met de verpanding van het saldo. Willen dergelijke contractuele arrangementen een reëel alternatief vormen voor de gangbare praktijk, dan zullen zij ook in faillissement van de zekerheidsgever moeten werken. Aan de mogelijkheden die in dit opzicht bestaan wordt dan ook in ruime mate aandacht besteed.

Dit boek is nuttig voor iedereen die in de praktijk of wetenschap te maken heeft met de verpanding van bankrekeningen en andere vorderingsrechten. Bovendien kan het tot inspiratie dienen voor praktijkjuristen die zich bezighouden met zekerheid op allerhande typen bestaande en toekomstige vorderingsrechten omdat het alternatieven beschrijft voor gevallen waarin die verpandingsfiguur tekort schiet of anderszins minder bruikbaar is. Meer Info?

TAGGED: