Altera hangt 93 AED’s op aan de woningcomplexen

Nieuws Online
4 Min Read
Altera hangt 93 AED’s op aan de woningcomplexen
Altera hangt 93 AED’s op aan de woningcomplexen

Vastgoedbelegger Altera voorziet haar woningcomplexen met 93 AED’s. Als nieuwe ambassadeur van de Hartstichting geeft Altera invulling aan de oproep om plekken hartveilig te maken.

Medio november is Altera gestart met het plaatsen van de AED’s. Op vrijdag 13 december vond de officiële ingebruikname plaats van de AED bij het wooncomplex aan de Loevesteinlaan in Den Haag. Alle apparaten zijn 24/7 beschikbaar en worden aangemeld bij het landelijke oproepsysteem HartslagNu. Daardoor zijn ze altijd direct inzetbaar als bij een hartstilstand 112 wordt gebeld.

Voortrekkersrol

Jaap van der Bijl, directeur Altera: ‘Als eigenaar van een groot aantal woningcomplexen willen we een voortrekkersrol vervullen. Aan de oproep van de Hartstichting om het AED-netwerk landelijk dekkend te maken hebben we dan ook invulling gegeven. Het welzijn van onze huurders is belangrijk, we willen dat ze prettig en veilig bij ons wonen. Daarbij is de aanwezigheid van een AED een cruciaal onderdeel. Niet alleen voor onze huurders, maar voor de hele buurt. Daarom hangen we de AED ook aan een buitenmuur.’

Altera heeft samen met de Hartstichting ook gekeken naar de zogenoemde “witte vlekken”, hiaten in de AED-dekking. Van der Bijl: ‘Daarvan konden wij er tientallen voor onze rekening nemen, waaronder bij een aantal van onze winkelcentra.. Ik vind het belangrijk dat wij – voor onze bewoners en de buurt – initiatief en verantwoordelijkheid nemen om deze hiaten in te vullen.’

Hartstichting-directeur Floris Italianer is opgetogen over de inzet van Altera: ‘Altera maakt buurten hartveiliger met het plaatsen van 24/7 geregistreerde AED’s. Het mes snijdt aan drie kanten. De huurders van Altera wonen veiliger, het komt de hele buurt ten goede én het helpt het landelijke oproepsysteem.’

De Hartstichting streeft naar een landelijke 6-Minutenzone, een landelijk dekkend netwerk van AED’s en burgerhulpverleners waarmee overal in Nederland binnen 6 minuten hulp kan worden geboden bij een hartstilstand. Italianer: ‘Doordat de AED’s van Altera worden aangemeld bij HartslagNu kunnen ze worden ingezet bij noodoproepen via 112 en kunnen levens worden gered. Dat is geweldig!’

Hartstilstanden in Nederland

Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Snelle inzet van een AED is van groot belang voor de overlevingskans. Daarom is het belangrijk dat AED’s zoveel mogelijk 24/7 beschikbaar zijn en worden aangemeld bij HartslagNu. Alleen dan kunnen ze snel worden ingezet bij een alarmering via 112. Iemand die een hartstilstand krijgt heeft de grootste kans om te overleven als direct 112 wordt gebeld en er binnen 6 minuten wordt gestart met reanimatie en een AED wordt ingezet. Ambulances doen er gemiddeld 8 tot 10 minuten over voor zij bij het slachtoffer zijn.

Over Altera

Altera Vastgoed biedt institutionele beleggers toegang tot Core vastgoedbeleggingen in de sectoren woningen, winkels en bedrijfsruimten. De portefeuilles bestaan uit kwalitatief hoogwaardig en duurzaam vastgoed met stabiele rendementsverwachtingen. Altera heeft ruim € 2,4 miljard onder beheer, maakt geen gebruik van vreemd vermogen en kent een laag kostenniveau.

Vastgoedsector hartveilig

Dankzij ambassadeurs van het eerste uur voor de missie ‘Vastgoedsector hartveilig’, Annexum, Bouwinvest, Newomij en Zadelhoff, is de Hartstichting in contact gekomen met een diversiteit aan vastgoedpartijen. Altera is daarbij één van de voorlopers. In de nabije toekomst zullen meer vastgoedpartijen een concrete bijdrage leveren aan een hartveilig Nederland.