Akademiepenning voor Trudy Dehue

Nieuws Online
3 Min Read
Als wetenschapsfilosoof en -socioloog heeft Trudy Dehue speciale aandacht voor de wetenschappen die mensen onderzoeken: psychologie, psychiatrie en hersenonderzoek.
Als wetenschapsfilosoof en -socioloog heeft Trudy Dehue speciale aandacht voor de wetenschappen die mensen onderzoeken: psychologie, psychiatrie en hersenonderzoek.

Trudy Dehue, wetenschapssocioloog, publicist en emeritus hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen, ontvangt de Akademiepenning van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Akademie reikt die prijs eens in de twee jaar uit aan een persoon die zich bijzonder heeft ingezet voor de bloei van de Nederlandse wetenschap. Dehue krijgt de prijs omdat ze het maatschappelijk debat over belangrijke kwesties in de wetenschap in gang heeft gezet.

Als wetenschapsfilosoof en -socioloog heeft Trudy Dehue speciale aandacht voor de wetenschappen die mensen onderzoeken: psychologie, psychiatrie en hersenonderzoek. Ze is van mening dat onderzoekers niet alleen moeten vertellen wát ze hebben gevonden, maar vooral hoe ze tot hun conclusie gekomen zijn. Dat principe past ze ook in haar eigen werk toe en ze gaat er graag en frequent over in gesprek met een breed publiek.

Al twintig jaar geleden wees Dehue op problemen in de publicatiecultuur in verschillende vakgebieden. Met haar pleidooi dat wetenschappers niet alleen op hun artikelen in peer reviewed tijdschriften af te rekenen, maar ook op bijvoorbeeld Nederlandstalige boeken, die tegelijk voor een academisch en een niet-academisch publiek geschreven kunnen zijn, liep ze ver op de huidige discussies over perverse prikkels in de wetenschap vooruit.

In De depressie-epidemie (2008), een zorgvuldige studie over de depolitisering van het psychisch lijden en het aandeel dat de farmaceutische industrie daarin, agendeerde Dehue een belangrijk maatschappelijk thema. Het boek kreeg een overweldigende ontvangst zowel binnen als buiten de universiteit, net als Betere mensen. Over gezondheid als keuze en koopwaar in 2014. Sindsdien is Dehue een vaste gast in de media en ze geeft tientallen lezingen per jaar.

Over de prijswinnaar
Prof. dr. G.C.G. (Trudy) Dehue (1951) begon haar werkend bestaan eind jaren zeventig in de kinderpsychiatrische kliniek in Groningen. In 1990 promoveerde ze cum laude op een proefschrift over de veranderende betekenis van de begrippen ‘wetenschap’ en ‘objectiviteit’ in de psychologie. Tussen 1995 en 2016 was ze hoogleraar theorie en geschiedenis van de psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Over de Akademiepenning
Sinds 1983 kent de KNAW Akademiepenning eens in de twee jaar toe aan iemand die zich in Nederland verdienstelijk heeft gemaakt voor de bloei van de wetenschap in ruime zin. Eerdere winnaars van de Akademiepenning waren onder andere Alexander Rinnooy Kan, Emmo Meijer, Paul Schnabel en Robert-Jan Smits. De uitreiking is op donderdagmiddag 29 augustus in het Trippenhuis in Amsterdam.