Delen en gedeeld worden begint hier

Plaats een advertorial op Nieuwsonline.nu. Dit kan zowel een bedrijfs- of productpresentatie zijn. De tekst en het beeldmateriaal levert u zelf aan. De maximale capaciteit is 1 Pagina per bericht/product, met één foto of meerdere foto’s, indien gewenst kunnen er maximaal drie rechten vrije foto’s in het artikel verwerkt worden.  Wij verspreiden de advertorial naast de blijvende plaatsing op Nieuwsonline.nu diverse keren via ons Twitter en Facebook account.  Bestellen kan via het onderstaande formulier.

* indicates required field

Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 100mb.

Aan het laten plaatsen van een advertorial zijn enkele voorwaarden verbonden:

Inhoud advertorial
Een advertorial moet een duidelijk inhoudelijke boodschap hebben.
De inhoud dient een informatief karakter te hebben dat past bij Nieuwsonline.nu
en bij voorkeur aansluitend op actuele thema’s.

Uw advertorial dient tussen de 500 en 750 woorden te bevatten.
De advertorial bevat de naam van de adverteerder.
Maximaal één aanbod van een artikel/dienst/service per advertorial.
Maximaal 3 afbeeldingen per advertorial.
Maximaal 3 hyperlink die wijzen naar externe sites per advertorial.
Volledige betaling (99 Euro)  dient vóór plaatsing ontvangen te zijn.
Let op dat er geen restitutiemogelijkheid is nadat de opdracht tot het
plaatsen van een advertorial verstrekt is.
De verantwoordelijkheid voor het verstrekken van alle noodzakelijke informatie en kopij ligt volledig bij de opdrachtgever.
De verantwoordelijkheid om aan de voorwaarden op deze pagina te voldoen ligt eveneens volledig bij de opdrachtgever.
Gebruik ons contactformulier voor het opvragen van meer informatie of
het opgeven van een advertorial.

nieuws brief