Adoptiegesprek: hoe verder na de adoptiestop?

Adoptiegesprek: hoe verder na de adoptiestop?

15 april 2021 0 Door Nieuws Online

Het Nederlandse adoptiesysteem bevindt zich in een impasse. Het rapport van de commisie-Joustra onthult dat de Nederlandse overheid al sinds de jaren ’60 weet van misstanden bij adopties – van kinderhandel tot kinderdiefstal. Als gevolg van het rapport is interlandelijke adoptie acuut stopgezet. Een groep adoptieouders, en partijen als Stichting Interlandelijke Geadopteerden, keren zich tegen de adoptiestop en bestempelen het rapport als eenzijdig. In De Balie gaat programmamaker en adoptee Parwin Mirrahimy in gesprek met geadopteerden en deskundigen: hoe moet het nu verder met het Nederlandse adoptiesysteem en is een smetteloos systeem überhaupt mogelijk?

Een prangende taak die het nieuwe kabinet te wachten staat is een definitief standpunt innemen over interlandelijke adoptie. Is dit in de toekomst weer mogelijk? En zo ja: onder welke voorwaarden? In De Balie lopen wij daar alvast op vooruit door in gesprek te gaan met een aantal geadopteerden uit verschillende delen van de wereld. Wij spreken hen over hun ervaringen met het Nederlandse adoptiebeleid. Samen met deskundigen bespreken zij de voors en tegens van het huidige adoptiesysteem. Adoptie brengt in veel levens positieve verandering. Maar adoptie leidt in haar huidige vorm te vaak tot misstanden. Wat moet er in de toekomst veranderen aan het adoptiesysteem? En wat moeten we behouden?

Sprekers
Lisa-Marie Komp is advocaat. Ze adviseert en procedeert in zaken waarin aansprakelijkheid voor mensenrechtenschendingen centraal staat. Zo procedeert ze tegen de overheid in (onder meer) de zaken van Trudy Scheele-Gertsen, die in de jaren zestig tegen haar wil haar zoon afstond, en van Dilani Butink, die begin jaren negentig werd geadopteerd uit Sri Lanka. Op 22 oktober 2020 promoveerde zij aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het gebied van staatsaansprakelijkheid voor extraterritoriale mensenrechtenschendingen.

José Montoya is acteur en een ‘import-Amsterdammer’, geadopteerd uit Colombia. Hij studeerde, na jarenlang gespeeld te hebben in het professionele circuit, in 2010 af als docerend maker aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Hij speelde o.a. bij Maas, BonteHond, Likeminds, Het Toneel Speelt en bij Urban Myth in de voorstelling Martin Luther King die een Gouden Krekel won voor beste de jeugdvoorstelling van 2019.

Eline Farideh Koning is geadopteerd uit Iran. In 2013 begon zij een zoektocht naar haar biologische familie. Het bracht in haar geboorteland veel teweeg: na een jaar startte twee Iraanse filmmakers een crowdfundingproject om haar met haar zoektocht – en de documentatie hiervan – te helpen. De uiteindelijke documentaire over deze nasporing, Finding Farideh, verscheen in 2018 en is vernoemd naar de naam die ze kreeg in het weeshuis in Iran. Daarnaast schrijft Eline blogs over haar zoektocht op findfarideh.com en zette zij Iranian Adoptees Worldwide op, een besloten groep waarin Iraanse adoptees van over heel de wereld elkaar vinden.

Eun Mi Postma is geboren in Zuid-Korea en is op zesjarige leeftijd geadopteerd door een Nederlands echtpaar. Eun-mi is geschoold als jurist en journalist. Via haar werk belandde zij jaren na haar adoptie opnieuw in haar geboorteland. Eerst als correspondent voor de Nederlandse media, later als directeur van het Nuffic-NESO kantoor, dat zich bezighoudt met internationalisering in het hoger onderwijs. In 2013 keerde Eun-mi met haar gezin terug naar Nederland. Momenteel werkt Eun-mi als directeur Academic Services bij Nyenrode Business Universiteit.

Durga Saraya is werkzaam als sociaal pedagogisch hulpverlener binnen de GGZ en deelnemer van De Balie STUDIO. Daarnaast zet ze zich, als geadopteerde uit India, in tegen de gevolgen van gedachteloosheid en onwetendheid in de samenleving rondom adoptie. De overheid beslist momenteel over wat een geadopteerde wél en niet mag weten over zichzelf. Dat moet anders vindt Durga. Vanuit haar werk en ervaring maakt ze zich hard voor de rechten van geadopteerden.

nieuws online