46 procent Nederlanders stapt nooit in deelauto

Nieuws Online
3 Min Read
46 procent Nederlanders stapt nooit in deelauto

Ruim acht op tien heeft liever eigen auto. Bijna de helft van de Nederlandse automobilisten wil nooit van deelauto’s gebruikmaken. Dit blijkt uit onderzoek van MisterGreen onder 1.099 Nederlanders met een rijbewijs, uitgevoerd door Panelwizard. De wens om een privéauto te bezitten lijkt hiervoor de belangrijkste verklaring. Zo heeft maar liefst 86 procent van de ondervraagden liever een eigen auto dan dat ze er een delen.

Weerstand tegen deelauto’s neemt met de leeftijd toe. Zo weigert maar liefst 58 procent van de zestigplussers het gebruik ervan en zijn veertigers en vijftigers niet veel enthousiaster (48 procent). Onder respondenten jonger dan dertig jaar bedraagt dit percentage slechts 23 procent. “Innovatie en nieuwe diensten roepen over het algemeen weerstand op, zeker onder oudere generaties”, zegt Caroline Asselbergs-Van Dijl, CEO van MisterGreen. “Hoewel ik vooruitgang altijd toejuich, kan ik me voorstellen dat mensen moeten wennen aan deelmobiliteit. Dit vergt namelijk een heel andere manier van gebruik en het kan best een tijdje duren voordat mensen dit omarmen en ze de voordelen ervan echt gaan inzien.”

Straatbeeld
Verder blijkt uit het onderzoek dat maar liefst zeven op de tien Nederlanders niet geloven dat deelauto’s privébezit vervangen in de toekomst. Mogelijk speelt hierin mee dat dertien procent van de respondenten vindt dat deelauto’s het straatbeeld verpesten. Ook nu zijn jongeren het minst negatief over de toekomstige aanwezigheid van deelauto’s (62 procent) en de invloed ervan op het straatbeeld (zeven procent). Onder zestigplussers bedragen deze percentages 74 en vijftien procent. Asselbergs-Van Dijl: “Deelmobiliteit biedt veel duurzaamheidsvoordelen en kan in drukke binnensteden de parkeerdruk flink verlagen. Bovendien vermindert het op de lange termijn autobezit, waardoor er meer ruimte ontstaat voor fietsers, OV én groen in de stad. Dit alles verbetert uiteindelijk de kwaliteit van de leefomgeving.”

Onhygiënisch
Smetvrees en angst lijken belangrijke verklaringen waarom Nederlanders liever geen gebruik maken van deelauto’s. Zo vindt 44 procent van de respondenten deelauto’s onhygiënisch en is 56 procent bang dat hij schade maakt tijdens het gebruik van zo’n gemeenschappelijke vierwieler. Dit laatste geldt aanzienlijk meer voor dertigminners (65 procent) dan bestuurders ouder dan zestig jaar (47 procent). Asselbergs-Van Dijl: “Indrukwekkend genoeg houden aanbieders van deelauto’s hun volledige vloot nog schoner dan dat mij dat lukt met mijn ene auto. Onhygiënisch zou ik ze dus niet noemen, al begrijp ik goed dat een stuur delen met onbekenden onwennig kan zijn.”