150 miljoen voor energiebesparing publieke gebouwen

Nieuws Online
4 Min Read
150 miljoen voor energiebesparing publieke gebouwen

Artikel voorlezen?

Subsidie verduurzaming maatschappelijk vastgoed van start. Er zijn ambitieuze doelen gesteld in het klimaatakkoord om minder CO2 uit te stoten. Het verduurzamen van gebouwen moet een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van deze doelen. Een grote slag is te maken met het verduurzamen van gebouwen met een maatschappelijke functie zoals scholen, zorginstellingen, decentrale overheidsgebouwen en rijksmonumenten. Daarom gaat maandag 3 oktober de subsidieregeling voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed van start

Hoge energietarieven
De regeling is bedoeld om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om op korte termijn stappen te maken met het verduurzamen van hun gebouwen. In Nederland is veel maatschappelijk vastgoed. Naast eigenaren van genoemde gebouwen met een maatschappelijke functie kunnen bijvoorbeeld ook eigenaren van culturele instellingen (theaters, musea, poppodia) en van religieuze gebouwen (kerken en moskeeën) een beroep doen op de subsidie. De huidige hoge energietarieven maken verduurzaming van maatschappelijk vastgoed extra urgent. Het doorvoeren van verduurzamingsmaatregelen levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan CO2-reductie maar kan ook zorgen voor forse besparingen op de energierekening.

Budget
Voor de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) is € 150 miljoen beschikbaar. De subsidie kan worden aangevraagd voor de kosten van verduurzamingsmaatregelen, maar ook voor energieadvies en certificering met energielabel. Per aanvraag is maximaal € 2,5 miljoen subsidie beschikbaar.

Maatregelen
Maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie zijn vastgelegd in de maatregelenlijst. Voorbeelden zijn isolatiemaatregelen (dak, gevel, spouw, vloer), HR-glas, warmtepomp, zonnepanelen, LED-verlichting en het vergroenen van een dak of gevel. Voor monumenten is het mogelijk een vergoeding te ontvangen voor maatregelen en een duurzaam monumentenadvies.

Breder pakket
De regeling is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de zogenoemde gebouwde omgeving (woningen en utiliteitsgebouwen) te verduurzamen zoals vastgelegd in het beleidsprogramma ‘Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving’, onderdeel van de Nationale Woon- en Bouwagenda.

Toekomst
Aanvragen is mogelijk vanaf maandag 3 oktober 2022 (9 uur). De regeling loopt tot 1 januari 2024. Aanvragen worden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeeld en toegekend op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. In 2024 wordt er nieuw budget beschikbaar gesteld. In totaal is er door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 340 miljoen euro gereserveerd.

[kader] Energie besparen en gebouwen
Ongeveer 1 miljoen utiliteitsgebouwen gebruiken circa een derde van de energie in de gebouwde omgeving*. De grootste categorieën zijn bedrijfshallen, kantoren, winkels en onderwijs. Een kwart van het oppervlak (ruim 100 miljoen vierkante meter) van de utiliteitsbouw is maatschappelijk vastgoed: gebouwen van het Rijk en decentrale overheden, onderwijsgebouwen, gemeentelijke sportaccommodaties, zorggebouwen en monumenten. Deze sectoren hebben zogenoemde sectorale routekaarten beschreven. Daaruit bleek dat er extra middelen nodig zijn om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen. Naast de subsidieregeling biedt de rijksoverheid ondersteuning via een ‘Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed’ en kennis via het ‘Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed’.


*bron: Beleidsprogramma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving.